Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Тема 1. Соціальні засади та економічна суть пенсійного страхування (2 год.)

Мета заняття: закріпити знання про соціальні засади пенсійного страхування в Україні.

План заняття

 1. Пенсійне страхування як форма здійснення соціального захисту населення.

 2. Цілі соціальної політики щодо пенсійного забезпечення.

 3. Необхідність застосування диференційних пенсійних виплат.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення першого питання необхідно почати з повторення ряду понять, з якими Ви ознайомились під час вивчення дисципліни "Соціальне страхування", а саме: "соціальна політика", "соціальний захист", "соціальне забезпечення" та деяких інших. Це допоможе краще з'ясувати сутність такого поняття, як пенсійне страхування. Продумайте субординацію понять "пенсійне забезпечення" і "пенсійне страхування".

Після розгляду першого питання доцільно заслухати реферат про історію становлення та розвиток пенсійного страхування в світі.

Зверніть увагу на те, в яких формах відбувається соціальне забезпечення громадян, а також, на те що в світі існують три базові інститути державного пенсійного забезпечення, поєднання яких дозволяє отримати різні комбінації національних пенсійних систем (моделі пенсійних систем). Це – соціальна допомога, обов’язкове соціальне страхування та особисте (добровільне чи обов’язкове) страхування пенсії з допомогою накопичення достатніх фінансових коштів для довічної ренти.

Друге питання передбачає аналіз соціальних цілей щодо пенсійного забезпечення: ліквідація заборгованості по виплатах пенсій, боротьба з "зарплатами у конвертах", підвищення розміру пенсій. Прокоментуйте, як саме уряд намагається здійснити визначенні та інші цілі. Які, на Ваш погляд, є пріоритетними.

Необхідність застосування диференційних пенсійних виплат передбачає впровадження принципу соціальної справедливості під час визначення розміру пенсії, а саме – врахування трудового внеску, страхового стажу та використання сучасних досконалих методик пенсійних розрахунків.

Питання для обговорення

 1. Чи можна вважати пенсію державною допомогою?

 2. Хто, згідно українського законодавства, може отримувати пенсію до настання пенсійного віку, за яких умов?

 3. Чи тотожні поняття "соціальне страхування" і " пенсійне страхування" ?

 4. Який, на Вашу думку, повинен бути ринковий механізм соціального захисту населення?

 5. Який, на Вашу думку, найсправедливіший спосіб соціального захисту людини?

 6. Чи існує в світі ідеальна модель пенсійної системи, якою вона повинна бути?

 7. За яких умов можна здійснити підвищення мінімального розміру пенсії?

 8. Чи закінчилась вже реформа пенсійної системи в Україні? Чи вона ще триває?

Тести

1. Яке з визначень, на Вашу думку, найбільш повно передає сутність соціального страхування:

а) вид соціальної допомоги;

б) загальнонаціональна організація взаємодопомоги обов’язкового характеру;

в) встановлена державою система прав щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадян.

2. Об’єктом пенсійного страхування є:

а) ризик утратити роботу та годувальника;

б) страховий випадок (настання старості, втрата годувальника, отримання групи інвалідності);

в) вірно: а);

г) вірно: а) і б);

д) вірно: б).

3. Країна, де вперше в світі були прийняті законодавчі акти щодо запровадження обов’язкового соціального страхування:

а) Чилі;

б) Англія;

в) Німеччина.

4. Пенсійна система – це:

а) сукупність організаційно-правових заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення громадян похилого віку та осіб, які втратили працездатність;

б) сукупність правових, фінансових і організаційно-правових заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення громадян похилого віку та осіб, які втратили працездатність;

в) сукупність правових, фінансових і організаційно-правових заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення громадян похилого віку, осіб, які втратили працездатність, досягли пенсійного віку або втратили годувальника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.