Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

План вивчення теми

1. Позитивний зарубіжний досвід функціонування трирівневого пенсійного страхування та можливості його використання для України.

2. Пенсійна система США.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Скориставшись запропонованою літературою, зробіть аналіз стану пенсійного забезпечення в європейських країнах. В якості приклада з колишніх країн СРСР можна розглянути Казахстан. При розгляді першого питання необхідно звернути увагу на можливі шляхи підвищення ефективності функціонування пенсійного страхування в Україні в умовах євроінтеграції. Необхідно, визначити позитивні аспекти діяльності зарубіжних пенсійних систем, які можна було б запозичити нашою країною.

Особливу увагу слід приділити негативним моментам у функціонуванні трирівневих пенсійних систем в зарубіжних країнах з метою запобігання їх в Україні.

Друге питання передбачає вивчення досвіду США у здійсненні пенсійного забезпечення. Ця країна досягла найбільших у світі успіхів в цій галузі. Зверніть увагу, що в основу створеної в 30-ті роки системи соціального забезпечення США було покладено систему, яка діяла в Німеччині та інших країнах Європи. За основу системи планувалося взяти принцип пенсійного страхування, коли виплати залежать від здійснених внесків, на відміну від принципу пенсійного забезпечення, коли пенсійні виплати або урівнюються, або визначаються на основі перевірки матеріального стану пенсіонерів. Разом з тим, пенсійні виплати визначались регресивне: чим більша сума внесків, тим менший відсоток від цієї суми людина одержувала у вигляді пенсії. Це забезпечувало перерозподіл доходів від багатших людей до бідніших. Хоча, спочатку у цю систему передбачалося вмонтувати капіталізований елемент, було прийнято чітке рішення про те, що програма функціонуватиме на солідарному принципі. Пропозиції щодо здійснення урядом управління пенсійними заощадженнями, що сконцентровані в єдиному фонді, викликали значний опір з боку опозиції. Один з тогочасних сенаторів зауважив: "Просто нечувано, щоб в умовах демократії люди зі здоровим глуздом могли пропонувати таке некероване накопичення коштів в одному місці". Прокоментуйте це висловлювання. Цікаво, що моделі солідарної системи пенсійного забезпечення, запроваджені в Європі та США, багато країн світу наслідувало чи запроваджувало подібні системи протягом нинішнього століття.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

  1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу з питань сутності міжнародного співробітництва.

  2. Підготуватися до виступу і дискусії з питання «Необхідність впровадження трирівневої пенсійної системи».

  3. Підготуватися до виступу і дискусії з питань:

  4. Моделі фінансування трирівневої пенсійної системи;

Питання для самоконтролю

  1. Охарактеризуйте сутність міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення.

  2. Що являє собою пенсійна система європейських країн.

  3. Охарактеризуйте пенсійну систему Росії.

  4. Охарактеризуйте сутність пенсійної системи США.

Література

13,14,16,17,20,21,24,25,26,27,30,31,32,33,34,40,45,51,52,53

4. Методичні рекомендації до семінарських занять

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування пенсійної системи України

Семінарське заняття № 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.