Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Література

3, 5, 7 –14, 26 – 28, 37, 46, 49, 50, 51, 57, 61, 62

Семінарське заняття № 3

Тема 4. Загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система (2 год.)

Мета заняття закріпити і розширити знання про необхідність введення та принципові відмінності загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи

План заняття

  1. Необхідність впровадження капіталізованої пенсійної системи в умовах переходу до ринкової економіки.

  2. Сутність та принципи загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

  3. Особливості формування Накопичувального фонду.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивченні першого питання слід приділити увагу передумовам впровадження державної накопичувальної пенсійної системи, обґрунтувати її необхідність. Розгляньте проблеми при формуванні цієї системи, оскільки другий рівень пенсійної системи є досить ризиковим, його головною задачею є інвестиційна діяльність. Зверніть увагу, що чинним законодавством передбачається обмеження розміру страхового фонду при здійснені інвестиційної діяльності, а саме: затверджені необхідні вимоги до інвестиційних об’єктів, куди можуть вкладатися накопичені пенсійні активи.

Вивчення другого питання полягає у визначенні принципів накопичувальної пенсійної системи, її соціальних засад, ролі та функцій. Обов’язкова накопичувальна система передбачає акумулювання частини персоніфікованих пенсійних внесків громадян на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, облік яких веде Пенсійний фонд, з подальшим інвестуванням цих коштів з метою отримання інвестиційного доходу. Необхідно розглянути цілі, заради яких формується накопичувальна система: заохочення працівників до заощадження коштів протягом трудової діяльності; збільшення заощаджень для фінансування економічного розвитку; підвищення ефективності адміністративного управління системою пенсійного забезпечення; запобігання політичному тиску у сфері пенсійного страхування.

У третьому питанні треба розглянути сутність та функції Накопичувального фонду, який є центральним органом державної накопичувальної системи і підпорядковується Пенсійному фонду України. Зверніть увагу, що джерелами його формування є: обов’язкові страхові внески застрахованих осіб; інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок інвестування і розміщення коштів Накопичувального фонду; суми пені.

Проблемні питання або питання для обговорення

  1. Які види пенсійних виплат передбачені за рахунок накопичувального фонду?

  2. Як відрізняються суб’єкти та об’єкти накопичувальної системи від суб’єктів та об’єктів у солідарній системі?

  3. Хто здійснює управління коштами індивідуальних рахунків громадян?

  4. Визначте напрями інвестиційної діяльності накопичувального фонду.

  5. Чому необхідні обмеження при інвестуванні та розміщенні пенсійних активів?

  6. Чому здійснюється оподаткування пенсійних активів? Чи справедливо це?

  7. Чи не вважаєте Ви, що з введенням накопичувальної складової це негативно вплине на бідні прошарки суспільства?

тести

1. Розмір пенсійних виплат у загальнообов’язковій накопичувальній пенсійній системі визначається:

а) як середньомісячна заробітна плата застрахованої особи;

б) як співвідношення накопичених коштів до середньої очікуваної тривалості життя;

в) як розмір мінімальної пенсії в країні на момент виплати.

2. Пенсійні накопичення:

а) можуть оподатковуватись;

б) не можуть оподатковуватись;

в) можуть оподатковуватись на трьох етапах: під час справляння внесків, нарахування інвестиційного доходу, на етапі здійснення виплат.

3. Накопичувальна схема фінансування – це:

а) додаткове джерело забезпечення пенсіонерів;

б) отримання допомоги по старості;

в) отримання допомоги в разі трудового каліцтва.

4. Формування фонду накопичувальної пенсійної системи здійснюється за рахунок:

а) обов’язкових відрахувань;

б) індивідуальних рахунків громадян;

в) добровільних внесків спонсорів;

г) вірно: а) і б);

д) вірно: а) і в).

5. Причини створення обов’язкової накопичувальної системи (знайдіть зайве):

а) приватизація управління пенсійним забезпеченням і управління пенсійними активами;

б) заохочення громадян до заощадження коштів упродовж трудової діяльності;

в) інвестиційні цілі;

г) вплив демографічних змін на солідарну систему.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.