Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Тема 6. Управління системою пенсійного страхування (2 год.)

Мета заняття закріпити і розширити знання про засади та органи управління державною пенсійною системою в Україні

План заняття

 1. Законодавча база функціонування державного пенсійного страхування.

 2. Органи управління державним пенсійним страхуванням.

 3. Контроль за функціонуванням державного пенсійного страхування.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивчені першого питання необхідно познайомитись із законодавчо-нормативними документами, що регулюють систему пенсійного страхування в Україні і, насамперед, із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Даний закон регулює весь спектр питань, пов’язаних з функціонуванням системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Зверніть увагу, що закон надає гармонійну систематизацію усіх основних норм, що стосуються пенсійного забезпечення, які були розпорошені по багатьох законодавчих та інших нормативно-правових актах. Це дає змогу спростити пенсійне законодавство, зробити його більш повним і змістовним, зручним у застосуванні, уникнути при цьому чисельних колізій та неузгодженостей із податковим законодавством, що негативно позначається на наповненні бюджету Пенсійного фонду.

При вивченні другого та третього питань зверніться до Конституції України, якою передбачено право громадян на пенсійне забезпечення. Зверніть увагу, що з метою запобігання невиправданої руйнації існуючої системи державного управління пенсійною системою нашим законодавством передбачено, що управління загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням має здійснювати Пенсійний фонд України. Він є центральним органом виконавчої влади з спеціальним статусом. Скористуйтесь «Положенням про Пенсійний фонд України». Зверніть увагу, що він є некомерційною (неприбутковою) організацією, його функції, структура, права, обов'язки та відповідальність визначаються виключно Законом.

При цьому до активної повноцінної участі в управлінні загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням передбачено залучення представників застрахованих осіб та роботодавців.

Проаналізуйте, як здійснюється загальне керівництво та контроль за діяльністю Пенсійного фонду, а також визначтесь з повноваженнями та функціями його правління, Виконавчої дирекції та Наглядової Ради.

Структура цих органів та їх діяльність підпорядкована завданням, що стоять перед Пенсійним фондом. Скориставшись “Положенням про Пенсійний фонд України”, наведіть з нього ці завдання.

Проблемні питання або питання для обговорення

 1. Чи потрібне державне регулювання у сфері недержавного пенсійного страхування?

 2. Які органи здійснюють управління пенсійним страхуванням?

 3. Які органи створені при Пенсійному фонді для здійснення управління ним?

 4. Які органи здійснюють контроль за діяльністю Пенсійного фонду?

 5. У чому відмінність функцій, обов’язків та відповідальності Виконавчої дирекції від Наглядової Ради?

 6. Що ми розуміємо під поняттям "нове пенсійне законодавство"?

 7. В чому полягає відмінність понять "пенсійне страхування" та "пенсійне забезпечення"?

 8. До якої гілки влади можна віднести Правління та Виконавчу дирекцію Пенсійного фонду?

Тести

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.