Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

1. Пенсійний фонд України (знайдіть найбільш влучне визначення):

а) здійснює управління трьома рівнями пенсійної системи в країні;

б) провадить збір коштів, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій;

в) здійснює керівництво та управління солідарною системою, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом.

2. Хто має нести відповідальність за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування сум страхових внесків, фінансових санкцій, сум інвестиційного доходу, одержаного від інвестування коштів Накопичувального фонду:

а) банки;

б) виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи;

в) компанія з управління активами.

3. Бюджет Пенсійного фонду формується за рахунок (знайдіть помилку):

а) коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

б) добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

в) банківських кредитів;

г) коштів Кабінету Міністрів України.

4. Державний нагляд та контроль за правильністю призначення (перерахунків) і виплати пенсій у солідарній системі здійснює:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) уряд;

в) Пенсійний фонд України;

г) Кабінет Міністрів України.

5. Контроль за виконанням Пенсійним фондом законодавства здійснює:

а) виконавча дирекція Пенсійного фонду;

б) Верховна Рада України;

в) Наглядова рада;

г) Міністерство фінансів України.

Теми для підготовки доповідей

  1. Управління пенсійним страхуванням у зарубіжних країнах.

  2. Основи пенсійного законодавства України.

  3. Управління системою пенсійного страхування в США.

  4. Управління пенсійним страхуванням в європейських країнах.

Література

3, 13, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 36, 37, 50, 55, 65

Семінарське заняття № 6

Тема 8. Міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення (2 год.)

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про зарубіжні пенсійні системи, визначити позитивні аспекти пенсійних реформ зарубіжних країн..

План заняття

  1. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи.

  2. Міжнародний досвід реформування пенсійних систем.

  3. Можливість застосування Україною міжнародного досвіду побудови цивілізованої пенсійної системи.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Міжнародна організація праці в 1952 році прийняла Конвенцію 102 “Про мінімальні соціальні стандарти”, в якій сформульовані основні стандарти побудови пенсійної системи. Скориставшись конспектом лекцій, та джерелами, що рекомендовані до теми 8, назвіть ці стандарти (принципи). Зверніть увагу на те, що країна в принципі може сама встановлювати пенсійний вік з урахуванням своїх внутрішніх національних особливостей розвитку, але він не повинен перевищувати 65 років.

Друге питання пов’язане із з'ясуванням причин та змісту реформ пенсійної системи, що відбулись в країнах Західної та Східної Європи. Було б доцільним проаналізувати демографічну ситуацію, яка склалася в розвинутих країнах світу наприкінці ХХ століття, та суттєві структурні зрушення в їхніх економіках. Зверніть також увагу на характерні риси пенсійних систем постсоціалістичних країн Європи, які були притаманні їм до початку реформи

Мета розгляду третього питання полягає у тому, щоб проаналізувати сучасні тенденції, які відбуваються в світі у сфері пенсійного забезпечення, вибрати позитивні елементи реформ, що проведені у більшості країн Заходу та Латинської Америки (досвід Чилі) та проаналізувати можливість їхнього застосування в Україні. Зверніть увагу на те, що досить важливими чинниками при цьому є історичні і національні особливості розвитку, демократичні традиції та характер політичної влади.

Доцільно після цього питання прослухати реферати за запропонованими темами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.