Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється за 4-бальною шкалою. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Конспектування окремих питань теми (максимальна оцінка – 2 бали).

 • Відповіді на питання та тестові завдання (максимальна оцінка – 2 бали).

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі та розуміння законспектованого матеріалу – 2 бали.

 • Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

 • Відповіді на питання та тестові завдання – 2 бали

Практичні заняття

Шкала оцінювання вирішення практичного завдання становить: 4 балів.

Критерії оцінювання:

 • Рівень знань під час рішення задач – 2 бали

 • Активність під час вирішення ситуаційних завдань – 1 бал.

 • Результати тестування – 1 бали.

 • Відсутність рішення завдання або принципові помилки у рішенні - 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Для оцінювання рівня знань студентів за результатами тестування за кожною темою навчальної дисципліни використовуються такі критерії:

 • 80 – 100% правильних відповідей – 2 бали.

 • від 50 до 79 % правильних відповідей – 1 бали.

 • від 0 до 50 % правильних відповідей – 0 балів.

Якщо студент за результатами практичного заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.

Семінарське заняття

Шкала оцінювання семінарського заняття становить: 4 бали.

Критерії оцінювання:

 • Рівень знань під час обговорення питань – 2 бали

 • Активність під час семінарського заняття – 1 бал.

 • Результати тестування – 1 бали.

 • Відсутність доповіді, відповіді на семінарському занятті - 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Для оцінювання рівня знань студентів за результатами тестування за кожною темою навчальної дисципліни використовуються такі критерії:

 • 80 – 100% правильних відповідей – 2 бали.

 • від 50 до 79 % правильних відповідей – 1 бали.

 • від 0 до 50 % правильних відповідей – 0 балів.

Якщо студент за результатами семінарського заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується у межах наукової тематики кафедри фінансів, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: 0; 2; 3; 10; 16 балів.

Критерії оцінювання

 • Наявність бібліографічного огляду наукової літератури (максимальна оцінка – 3 бали)

 • Вивчення законодавчих та інструктивних документів з питань пенсійного страхування (максимальна оцінка – 4 балів).

 • Наявність наукової доповіді і тез доповіді (максимальна оцінка – 4 балів).

 • Виступ на студентський наукової конференції – 5 балів

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку успішності за поточним модульним контролем і враховуються при виставленні підсумкового балу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.