Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

1.3. Зміст навчальної дисципліни «пенсійна система україни» Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування пенсійної системи України

Тема 1. Соціальні засади та економічна суть пенсійного страхування

Пенсійне страхування в системі соціального забезпечення населення. Критерії вибору соціальної політики стосовно до пенсійної системи: захист від бідності людей похилого віку, забезпечення доходів пенсіонерів після виходу на пенсію, адекватних заробітній платі, сприяння пенсійної системи економічному зростанню. Вплив пенсійної системи на соціальний стан суспільства.

Принципи формування категорій пенсіонерів, регламентація прав громадян на пенсійне забезпечення. Диференціація пенсійних виплат, пільгові категорії пенсіонерів.

Загальна оцінка діючої пенсійної системи в Україні, її позитивні та негативні сторони. Необхідність реформування пенсійної системи.

Історія становлення та розвитку пенсійного страхування в світі.

Тема 2. Трирівнева пенсійна система та організація її впровадження в Україні

Формування рівнів пенсійного страхування.

Цілі, завдання і основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні. Принципи реформування пенсійного забезпечення, модель пенсійної системи.

Необхідність комбінування форм пенсійного страхування – загальнообов’язкового та добровільного, державного та приватного.

Капіталізація пенсійної системи: інвестиційний потенціал страхових пенсійних фондів та їх соціальне і економічне значення.

Основні принципи трирівневої пенсійної системи та її рівні: солідарний, трудовий, додатковий.

Загальнообов’язкове пенсійне забезпечення та принципи формування коштів на ці цілі (соціальні відрахування пропорційно фонду оплати праці та у персональні рахунки працівників).

Накопичувальна система пенсійного страхування: організаційні принципи її побудови та призначення.

Система недержавного (добровільного) пенсійного страхування та форми формування фондів: участь громадян, роботодавців, профспілок тощо.

Консолідація рівнів пенсійного забезпечення і посилення гарантії соціального страхування.

Організаційні передумови впровадження пенсійного страхування ринкового типу в Україні та законодавче забезпечення проведення пенсійної реформи.

Етапи проведення пенсійної реформи та послідовність її реалізації: формування організаційних засад та системність трансформації.

Тема 3. Солідарна система пенсійного страхування

Історична зумовленість, сутність та функції солідарної системи пенсійного страхування. Організація солідарної пенсійної системи та сфери її застосування. Порядок регламентації переліку осіб, які мають право на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Сфери загальнообов’язкового пенсійного страхування на засадах солідарної системи. Суб’єкти та об’єкти солідарної системи пенсійного страхування, введення ідентифікаційних кодів громадян.

Страховий стаж, страховий ризик, страховий випадок.

Позитивні і негативні риси солідарної системи пенсійного страхування.

Місце пенсій за віком у системі пенсійного страхування, їх призначення і суть. Ступінь зв’язку розміру пенсійного забезпечення солідарної системи з рівнем оплати праці.

Принципи диференціювання умов призначення пенсій за віком, розміру пенсій за категоріями працівників. Умови призначення пенсій за віком у підвищеному розмірі.

Формування фонду солідарного пенсійного забезпечення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.