Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

5. Закон про страхування на випадок старості та інвалідності 1889 року було прийнято в:

а) Німеччині;

б) Франції;

в) Великобританії,

г) Чилі.

Теми для підготовки доповідей

 1. Історія розвитку пенсійного страхування в світі.

 2. Роль пенсійної системи в економічному зростанні.

 3. Ринкові механізми соціального захисту.

 4. Сучасні соціальні пріоритети у вирішенні проблеми зростання добробуту українського народу.

Література

1, 3, 6, 8, 11, 27, 37, 47, 49, 57, 72

Семінарське заняття № 2

Тема 2. Трирівнева пенсійна система та організація її впровадження в Україні (2 год.)

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про рівні пенсійної системи, їхні структурні та організаційні особливості.

План заняття

 1. Необхідність та значення впровадження трирівневої пенсійної системи.

 2. Основні принципи трирівневої пенсійної системи.

 3. Характеристика трьох рівнів реформованої пенсійної системи.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивчені першого питання необхідно розглянути причини впровадження трирівневої пенсійної системи в Україні та її перспективи, визначити чинники впливу на функціонування трирівневої пенсійної системи. Подумайте, скільки взагалі може бути рівней?

Друге питання включає розгляд основних принципів побудови трирівневої пенсійної системи. Продумайте питання, навіщо поєднувати принципи солідарної та капіталізованої пенсійних систем. Чи є тут зв’язок з встановленням трьох видів пенсій?

Третє питання спрямоване на аналіз сутності та особливостей трьох рівнів реформованої пенсійної системи. Перший рівень – удосконалена солідарна пенсійна система, центральним органом її є Пенсійний фонд України. Другий рівень пенсійної системи – державна накопичувальна пенсійна система. При її формуванні було створено Накопичувальний фонд в структурі Пенсійного фонду України. Зверніть увагу, що в цьому фонді мають відкриватися індивідуальні персоніфіковані рахунки застрахованих осіб, на яких будуть накопичуватися пенсійні активи з подальшим їх інвестуванням. Таким чином, другий рівень надає можливість працездатним громадянам самостійно формувати свою майбутню пенсію. І, нарешті, третій рівень – добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Центральними суб’єктами його виступають недержавні пенсійні фонди. Скориставшись рекомендованою літературою, зробіть оцінку зазначених рівнів.

Проблемні питання або питання для обговорення

 1. Поясніть економічну необхідність реформування української системи пенсійного забезпечення.

 2. Чому проведення реформи повинно здійснюватись за етапами?

 3. У чому, на Вашу думку, полягають переваги трирівневої системи пенсійного забезпечення?

 4. У чому полягає спільність та відмінність другого та третього рівнів пенсійного страхування?

 5. Назвіть особливості солідарної та капіталізованої пенсійних систем.

Тести

1. Форми пенсійного страхування (знайдіть помилку):

а) загальнообов’язкове;

б) добровільне;

в) державне;

г) корпоративне;

д) приватне.

2. Основні принципи побудови трирівневої пенсійної системи (знайдіть помилки):

а) солідарність поколінь;

б) трудовий внесок;

в) додаткові заощадження;

г) страхування внесків.

3. Введення трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні обумовлено:

а) побудовою ринкової економіки;

б) реформуванням пенсійної системи в найбільш розвинутих країнах світу;

в) неспроможністю солідарної пенсійної системи вирішити комплекс проблем, що накопичились у сфері пенсійного забезпечення.

4. Демографічний фактор є найбільш вразливим для:

а) першого рівня пенсійної системи;

б) другого рівня пенсійної системи;

в) третього рівня пенсійної системи.

5. Пенсії за віком отримують у:

а) системі солідарного пенсійного страхування;

б) системі загальнообов’язковій накопичувальній системі;

в) у системі недержавного пенсійного страхування.

Теми для підготовки доповідей

 1. Сучасні перешкоди при впровадженні державної накопичувальної пенсійної системи в Україні.

 2. Зарубіжний досвід формування трирівневої пенсійної системи.

 3. Види пенсій, що застосовуються в Україні.

 4. Пенсійна перебудова в Україні: наслідки та перспективи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.