Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

7. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Пенсійна система України» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу –32 балів.

 • Робота студентів під час проведення практичних та семінарських занять – 32 балів.

 • Робота студентів під час здійснення індивідуального завдання – 16 балів

 • Виконання модульного (контрольного) завдання – 20 балів

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1

Змістовий модуль 1 «Механізм функціонування пенсійної системи України»

1

Соціальні засади та економічна суть пенсійного страхування

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Сутність, принципи функціонування пенсійного страхування.

Права та обов’язки суб’єктів пенсійного страхування.

Тестування

2

2

1

2

3

4

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

2

Трирівнева пенсійна система та організація її впровадження в Україні

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Формування трьох рівнів пенсійної системи.

Особливості солідарних та накопичувальних пенсійних систем.

Тестування

2

2

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

3

Солідарна система пенсійного страхування

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Сутність солідарної пенсійної системи.

Суб’єкти та об’єкти солідарної пенсійної системи.

Діяльність ПФУ.

Формування та використання коштів з бюджету ПФУ.

Тестування.

2

2

1

2

3

4

Практичне заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

4

Загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Теоретичні засади функціонування накопичувальної пенсійної системи.

Суб’єкти та об’єкти накопичувальної пенсійної системи.

Порядок оформлення договорів на отримання пенсійних виплат.

Види пенсій з накопичувального фонду.

Тестування.

2

2

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

5

Система добровільного пенсійного страхування

1

2

3

4

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Сутність добровільного пенсійного забезпечення.

Учасники недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавні пенсійні фонди, їх діяльність.

Тестування.

2

2

2

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

Всього за змістовий модуль

40

Змістовий модуль 2

Звітність бюджетних установ

6

Управління системою пенсійного страхування

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Організація та управління пенсійним страхуванням.

Органи управління пенсійним страхуванням.

Законодавче регулювання пенсійного страхування.

Тестування.

2

2

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

7

Фінансовий механізм пенсійного страхування

1

2

3

4

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Формування бюджету пенсійного фонду.

Напрями використання коштів з бюджету пенсійного фонду.

Штрафні санкції.

Тестування.

2

2

Практичне заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

 • активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

8

Міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу:

Система пенсійного страхування європейських країн.

Пенсійне страхування США.

Система пенсійного забезпечення Росії, Казахстану.

Тестування.

2

2

Семінарське заняття

 • рівень знань, виявлений студентом під час розкриття питань семінарського заняття

 • активність студента під час проведення семінару

 • Результати тестування

Всього за тему

2

1

1

8

1

2

3

4

Всього за змістовий модуль

24

Разом за модулем 1

64

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання до змістових модулів № 1, 2

Індивідуальне заняття

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.

Вивчення законодавчих та інструктивних документів з питань організації пенсійного страхування.

Підготовка наукової доповіді та тез доповіді.

Виступ на студентській науковій конференції.

Всього за індивідуальне завдання

Модульне (контрольне) завдання

 • Відповіді на теоретичне запитання.

 • Вирішення задачі

 • Результати тестування

Всього зо МКЗ

3

4

4

5

16

5

10

5

20

ВСЬОГО БАЛІВ

100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.