Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей

 1. Повноваження банківської установи-зберігача Накопичувального фонду.

 2. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

 3. Роль компаній по управлінню пенсійними активами, страхових компаній, банків-зберігачів у здійсненні пенсійного забезпечення громадян за накопичувальним принципом.

Література

1 – 4, 6, 8 – 11, 14, 19, 20, 21 – 23, 28, 29, 33, 37, 44, 50

Семінарське заняття № 4

Тема 5. Система добровільного пенсійного страхування (2 год.)

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про необхідність та сутність добровільної пенсійної системи.

План заняття

 1. Сутність добровільного недержавного пенсійного страхування.

 2. Суб’єкти і об’єкти добровільного пенсійного страхування.

 3. Правове забезпечення добровільного пенсійного забезпечення.

 4. Недержавні пенсійні фонди.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивченні першого питання зверніть увагу, що система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі найманих працівників та їх роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових пенсійних виплат (за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення) та інвестиційного доходу, нарахованого на них.

Вивчення другого питання розкриває, що центральне місце у добровільній пенсійній системі належить недержавним пенсійним фондам. У залежності від учасників фондів вони поділяються на відкриті, професійні та корпоративні. Крім того, необхідно розглянути принципи недержавного пенсійного забезпечення, а саме: законодавче визначення умов здійснення недержавного пенсійного забезпечення; заінтересованість громадян; вільне волевиявлення юридичних осіб щодо створення пенсійних фондів; добровільна участь громадян у недержавному пенсійному забезпеченні.

Третє питання ґрунтується на вивченні законодавчої бази, яка регулює діяльність недержавного пенсійного забезпечення. Скориставшись рекомендованою літературою. ознайомтесь уважно з положеннями Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що дасть змогу з’ясувати, в чому саме полягає сутність цього рівня.

Четверте питання розкриває сутність, функції, типи недержавних пенсійних фондів, їх повноваження. Крім того, необхідно розглянути перелік осіб, які можуть бути засновниками недержавних пенсійних фондів. У цьому ж питанні необхідно також розглянути діяльність компаній з управління пенсійними активами. Порівняйте їх можливості з страховими компаніями. Хто краще працює у сфері пенсійного страхування?

Проблемні питання або питання для обговорення

 1. Хто і як здійснює формування пенсійних накопичень та управління коштами добровільного пенсійного забезпечення?

 2. Які гарантії надає держава щодо збереження коштів населення?

 3. Сформулюйте вимоги до здійснення управління та розміщення пенсійних активів.

 4. Охарактеризуйте фінансовий механізм функціонування недержавного пенсійного забезпечення. Які є види пенсійних виплат за рахунок коштів недержавних пенсійних фондів?

 5. Чи доцільно існування обмежень діяльності компаній, що здійснюють управління пенсійними активами?

 6. Які напрями використання пенсійних активів?

 7. У світі існують приватні пенсійні фонди. Чи готове українське суспільство для створення подібних інститутів?

 8. Наскільки необхідно створення недержавної пенсійної системи? Чи не буде вона служити знаряддям для махінацій з пенсіями?

Тести

1. Недержавне пенсійне страхування в Україні є:

а) загальнообов’язковим;

б) добровільним;

в) державним.

2. Недержавне пенсійне страхування введено в Україні в дію разом з прийняттям Закону:

а) “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

б) “Про недержавне добровільне пенсійне страхування”,

в) “Про недержавне пенсійне забезпечення”,

г) “Про реформування пенсійної системи України”.

3. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється (знайдіть помилку):

а) Пенсійним фондом України;

б) пенсійними фондами;

в) страховими організаціями;

г) банківськими установами;

д) особами, які надають консультаційні послуги.

4. Безпосередньо з громадянами та їх роботодавцями в сфері недержавного пенсійного забезпечення працюватимуть (знайдіть помилку):

а) НПФ через своїх адміністраторів;

б) комерційні банки;

в) страхові компанії;

г) органи місцевого самоврядування.

5. Учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення мають право стати (знайдіть помилку):

а) громадяни України,

б) іноземці,

в) особи без громадянства,

г) державні пенсійні установи,

Теми для підготовки доповідей

 1. Необхідність впровадження добровільного недержавного пенсійного страхування.

 2. Діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні.

 3. Сутність пенсійного контракту та пенсійної схеми.

 4. Види довічних пенсій.

Література

5, 26, 32, 33, 37, 43, 45, 48, 54, 57, 59, 63, 64, 70

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 2. Механізм управління пенсійним страхуванням

Семінарське заняття № 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.