Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodKa et-est.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
611.84 Кб
Скачать

5. Мораль і спільноти.

5.1. Універсальність і спільнотність в системі етичних пріоритетів.

З одного боку існують універсалістські концепції моралі, що прагнуть окреслити її основні цінності з точки зору всіх розумних істот, як писав Кант, або принаймні загальнолюдської спільноти. Подібна універсалістська етика є показовою, зокрема. для духовної культури Просвітництва, що прагне осмислити й реорганізувати всю навколишню дійсність на засадах єдиного всемогутнього Розуму. Виразно універсалістський характер мають етико-гуманістичні вчення Л. Толстого, М. К. Ганді, А. Швейцера. Нині засади універсалістської етики, або макроетики, розвивають такі відомі філософи як К.-О. Апель, Ю. Габермас та ін.

З іншого боку в 19-20 ст. особливо на ґрунті романтизму. Філософії життя та деяких різновидів екзистенціалізму, набувають поширення уявлення, в яких акцентується особливість морального покликання кожного людського індивіда, пов’язана з неповторністю його буттєвого оточення і духом тієї локальної спільноти, до якої він належить.

У випадку конфлікту між загальнолюдськими й локально-спільнотними моральними орієнтаціями етика віддає перевагу загальнолюдським універсальним нормам моральності, що випливає з самої структури морального нормування, орієнтованого на універсалізацію своїх імперативів. Визнання пріоритетності загальнолюдських моральних норм є лише першим кроком. Загальнолюдська моральність зобов’язує нас поважати всю різноманітність конкретних проявів людського життя і духовності, сприяти розвиткові кожної нації, кожної культури.

5.2. Етичні проблеми національних відносин.

З-поміж усіх людських спільнот найгостріші моральні проблеми пов’язані сьогодні очевидно зі спільнотами національними – маємо на увазі як етику міжнаціональних стосунків. Так і проблему самовизначення людської особистості в полі національної культури, питання співвідношення національних і традиційних гуманітарних (загальнолюдських) цінностей.

Певна моральна напруженість питань національного самовизначення особистості виразно відчутна в культурі 20 ст. має свої підстави. Надто багато випадків переслідувань і утисків особи через її національну належність позбавлення її на цій основі прав, свободи, а часто й самого життя знає новітня історія. Людство, треба сподіватися, ніколи не забуде такі кричущі трагедії, як геноцид вірмен в Османській імперії (1909-1918 рр.), винищення євреїв нацистами, голодомор 1933 р. В Україні. Весь світ знає про утиски чорношкірих і кольорових жителів США, але досі немає мабуть повної картини того, якими репресіями на національній основі супроводжувалося „будівництво комунізму” в СРСР. Чи маємо ми підстави сподіватися, що подібні ганебні ексцеси припиняться?

У загальній декларації прав людини принциповим є рівність прав і свобод людей незалежно від їхнього національного походження (ст. 2 згаданого документа). До всіх власне юридичних актів, що мають право гарантувати цю рівність прав, включаючи й право представників кожної нації на культивування рідної мови, виховання і традиції, сучасна етика має додати таке: 1. ніхто не повинен пов’язувати моральний статус і рівень моральних вимог до особистості з її національною належністю; 2. ніхто не повинен позбавляти людську особистість права на національне самовизначення; 3. ніхто, крім самої особистості. Не повинен визначати її моральний обов’язок перед нацією, до якої вона належить. Це справа лтше мого вибору, мого самовизначення, з якою національною традицією я ідентифікуватиму власну особистість, і мораль має захищати моє право на подібний вибір.

Розглядаючи міжнаціональні стосунки як моральну проблему, ми маємо запроваджувати в цю сферу відповідні етичні категорії. В сучасному житті нація безперечно постає як моральна суб’єктивність, що повинна мати власну гідність, власне відчуття обов’язку й відповідальності, власне сумління; суб’єктивність, що повинна з повагою ставитися до інших подібних суб’єктивностей, інших націй. Лише за умови обопільної реалізації всіх цих якостей і конкретних вимог, що з них випливають, ми можемо говорити про задовільний моральний стан міжнаціональних стосунків.

У випадку сеперчності між конкретно-спільнотними, зокрема національними, і загальнолюдськими моральними цінностями, етика утверджує пріоритет останніх. Разом з тим, саме з точки зору загальнолюдської моралі для народу, що висуває певну систему особливих моральних цінностей, утвердження і розвиток останніх зберігає всю повноту свого духовного значення, адже сам інтегральний образ людяності загалом виявився би без них неповним.

Загальні правила у відносинах національного і загальнолюдського вирішують далеко не все. Потрібне глибоке розуміння кожного конкретного випадку, тактовність, почуття міри. Всі ці здібності формує в людині тільки справжня культура, яка в найсуттєвішому своєму аспекті постає як мистецтво впоратися з неминучими трагедіями людського буття.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]