Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Порівняльно податкове право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.62 Mб
Скачать

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

КУРС ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

«ПОРІВНЯЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

( АВТОР: ІСКОРОСТЕНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, К.Ю.Н., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ)

ІРПІНЬ-2009

ПЕРЕДМОВА

Головне завдання зовнішньоекономічної стратегії зовнішньої політики України забезпечення відповідно до світових стандартів та критеріїв оптимальних параметрів відкритості української економіки, дотримання яких сприятиме економічній безпеці держави. Утворення оптимальних параметрів відкритості української економіки прямо пропорційно залежить від прецедентів світової практики. Становлення ринкових відносин і відповідної їм нової податкової системи вимагають від юристів нових знань, зокрема, знань основ оподаткування зарубіжних країн.

Вивчення курсу: “Порівняльне податкове право” є необхідною передумовою, адже майбутнім юристам для роботи в органах державної податкової служби та інших державних органах чи комерційних структурах потрібна всебічна правова підготовка, що включає знання та розуміння не лише національного податкового права, але й основ податкового законодавства зарубіжних країн, особливо тих, з якими в України склалися найбільш тісні економіко-правові зв’язки. Недооцінка всебічної правової підготовки юристів призводить до практичних помилок, завдає шкоди державі, збитків підприємствам і організаціям різних форм власності і видів діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

В лекціях з курсу значну увагу приділено питанням правових основ справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) в деяких зарубіжних країнах та порівняння їх із національною податковою системою, а також загальній характеристиці основних елементів податкового механізму, системі податкових органів та відповідальності за податкові правопорушення.

Завданням навчальної дисципліни “Порівняльне податкове право” є розв’язання деяких теоретичних, практичних та методологічних проблем основ податкового законодавства зарубіжних країн та порівняння його із вітчизняним податковим законодавством.

Предметом даної дисципліни є сукупність порівняльного аспекту норм вітчизняного податкового законодавства із податковим законодавством зарубіжних країн. Після вивчення даного курсу студенти повинні знати та уміти:

  • знати та розуміти найбільш суттєві теоретичні аспекти порівняльного податкового права;

  • враховуючи основні напрямки розвитку в сучасному світі визначати тенденцію розвитку податкового законодавства країн – стратегічних партнерів України;

  • проводити загальний порівняльний аналіз чинного національного податкового законодавства із законодавством зарубіжних країн;

  • знати структуру та основні завдання податкових органів зарубіжних країн;

  • застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:

  • лекції;

  • семінарські заняття;

  • індивідуальні заняття;

  • самостійна робота.

Вивчення даного курсу базується на знаннях навчальних дисциплін – фінансове право, податкове право, бюджетне право, історія вчень про державу та право, теорія держави та права, та інших дисциплін.

На вивчення курсу “порівняльне податкове право” відведено 198 навчальних годин, з яких 28 годин лекцій, 32 години семінарських, 41 година індивідуально-консультативних занять і 97 годин виділено для самостійної роботи студентів.

Як підсумок вивчення курсу студенти складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється за допомогою оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях, у вигляді тестів, письмових контрольних заходів, оцінювання індивідуальних завдань, а також реферативних доповідей.

Тематичний план з навчальної дисципліни:

Порівняльне податкове право”

пп

Назва теми

Кількість годин

Всього

лекцій

Семінар.

практ.

Сам.

інд.

Розділ 1. Становлення та розвиток порівняльного податкового права

1.1

Поняття, джерела та принципи порівняльного податкового права.

Історичні аспекти виникнення та розвитку оподаткування в окремих країнах.

14

2

2

-

8

2

1.2

Типи і моделі податкових систем зарубіжних країн

11

2

2

-

5

2

1.3

Підходи до визначення та класифікації податків в зарубіжних країнах

11

2

2

-

5

2

1.4

Правовий статус платників податків в зарубіжних країнах.

Поняття податкового консультування.

11

2

2

-

5

2

Разом за розділом

47

8

8

-

23

8

Розділ 2. Правове регулювання та структурні особливості податкових систем окремих зарубіжних країн та порівняння їх із податковою системою України

2.1

Податкове право країн – учасниць СНД.

Порівняльний аспект.

23

4

4

-

10

5

2.2

Податкове право країн-учасниць ЄС та порівняння його із українським податковим законодавством. Європейське податкове право

23

4

4

-

10

5

2.2.1

Порівняльні особливості податкового права Скандинавських країн

13

2

2

-

7

2

2.2.2

Особливості податкового права країн Бенілюксу

13

2

2

-

7

2

2.3

Податкове право країн Східної та Південної Європи

13

2

2

-

6

3

2.4

Податкове право країн Америки та Канади

14

2

2

-

7

3

2.5

Податкове право країн Азії та Африки

12

-

2

-

7

3

2.6

Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його усунення.

15

-

2

-

8

5

Разом за розділом

126

16

20

-

62

28

Розділ 3. Особливості податкового адміністрування у зарубіжних країнах та в Україні

3.1

Процедури та методи податкового контролю у зарубіжних країнах

10

2

2

-

6

3

3.2

Відповідальність за податкові правопорушення у законодавстві зарубіжних країн

8

2

2

-

6

2

Разом за розділом

18

4

4

-

12

5

Всього з курсу

198

28

32

-

97

41

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.