Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник Фінанси (07.03.07.).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

Contents

Передмова ……………………………….…………………………..………..............................5

Unit 1. Financial System………………………………………………..……...............................7

Unit 2. Fiscal Management……………………………………………………...........................19

Unit 3. Taxation……………………………………………………………….............................31

Unit 4. Monetary Policy. Central Banking……………………………………............................44

Unit 5. Banking System………………………………………………...……..............................57

Unit 6. International Monetary System……………………………………….............................70

Unit 7. Foreign Exchange Market. Global Financial Markets…………..…................................81

Unit 8. The Stock Market………………………………………………................................…..93

Unit 9. The Bond Market……………………………………………….…...............................106

Unit 10. Financial Management…………………………………………………......................119

Unit 11. Accounting. ………………………………………………………........................…..133

Unit 12. Auditing……………………………………………………………........................….145

Appendices……………………………………………………………….............................….157

Reference List ............................................................................................................................215

Передмова

Зростання глобалізаційних процесів та інтеграція України в світову фінансово-кредитну систему посилює потребу у вивченні англійської мови, яка є засобом спілкування українських спеціалістів, що передбачає практичне володіння мовою, тобто вміння брати участь у бесіді на професійну тему та вміння читати оригінальну літературу за фахом.

Мета посібника полягає у формуванні у майбутніх фахівців вмінь усного та писемного спілкування з іноземними діловими партнерами, читання, розуміння та перекладу оригінальної літератури з фінансових питань.

Структура даного посібника побудована, виходячи із завдань, поставлених перед предметом “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Посібник складається з 12 розділів (Units), які охоплюють широке коло питань організації та функціонування фінансової системи:

 1. Financial System. (Фінансова система).

 2. Fiscal Management (Управління державним бюджетом)

 3. Taxation. (Оподаткування).

 4. Monetary Policy. Central Banking. (Кредитна грошова політика. Система Центрального банку).

 5. Banking System. (Банківська система).

 6. International Monetary System. (Міжнародна фінансова система).

 7. Foreign Exchange Market. Global Financial Markets. (Валютний ринок. Світові фінансові ринки).

 8. The Stock Market. (Ринок цінних паперів).

 9. The Bond Market. (Ринок облігацій).

 10. Financial Management. (Фінансовий менеджмент).

 11. Accounting. (Бухгалтерський облік).

 12. Auditing. (Аудит).

Для полегшення роботи з посібником розділи складені за однаковою схемою:

1. Reading. Читання.

2. Vocabulary Еexercises. Лексичні вправи.

3. Oral Рpractice. Усне мовлення.

4. Read and Discuss. Читання і обговорення.

Розділ Reading (1) представлений базовим текстом, до якого з метою подолання фонетичних труднощів пропонуються передтекстові вправи. Після тексту подано Vocabulary List, який містить слова та словосполучення для активного засвоєння.

Розділ Vocabulary Еexercises (2) містить комплекс лексичних вправ, спрямованих на контроль розуміння базового тексту, на активізацію вокабуляру, розвиток мовної здогадки, відпрацювання мовленнєвих вмінь та розвиток навичок монологічного мовлення та письма.

Розділ Oral Рpractice (3) спрямований на вдосконалення мовленнєвих вмінь і містить діалоги, що допомагають закріпити активну лексику в усному спілкуванні під час обговорення теми, комунікативні ситуації та тести.

Розділ Read and Discuss (4) має на меті вдосконалити вміння робити розгорнуте повідомлення з теми і включає вправи творчого характеру, ціль яких розвивати навички роботи з літературою за фахом. Автентичні тексти дають додаткову фахову інформацію з теми заняття з різноманітними завданнями, спрямованими на формування вмінь та розвиток навичок читання і говоріння (як монологічного, так і діалогічного).

Крім основного навчального матеріалу автор пропонує такі додатки (Appendices):

 1. Glossary. (Глосарій).

 2. Phraseology of Reports and Speeches. (Список фразеологізмів).

 3. General Expressions That are Used in the Professional Speech. (Загальні вирази для професійного спілкування).

 4. Grammar Revision Tables. (Граматичні таблиці).

 5. Irregular Verbs. (Список неправильних дієслів).

Посібник допомагає активізувати діяльність студентів, сприяє розвитку професійного мислення та формуванню особистості майбутнього фахівця у сфері фінансів та банківської справи.

Unit 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.