Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пос_бник.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Тема 1. Предмет та завдання курсу "Спеціальна техніка". Основні поняття. Нормативна база застосування спеціальної техніки в діяльності органів податкової міліції.

План

1.1. Предмет, завдання та система курсу.

1.2. Поняття спеціальної техніки.

1.3. Правові основи застосування спеціальної техніки в діяльності органів податкової міліції.

1.4. Матеріальна відповідальність осіб, що використовують спеціальну техніку.

1.1. Предмет, завдання та система курсу.

Сучасна техніка, завдяки таким наукам, як фізика, хімія, біологія, кібернетика, придбала ряд принципово нових кількісних та якісних характеристик, що не тільки повторюють або посилюють, але і значно переважають природні властивості і можливості людини (наприклад, електронно-обчислювальні машини, прилади бачення в темряві, техніка телебачення, радіозв'язку, охоронної сигналізації і т.ін.). Всі ці і інші науково-технічні засоби дозволяють поширити можливості людини і більш ефективно і з найменшою витратою часу і сил здійснювати трудову діяльність.

Підвищення ефективності та якості правоохоронної діяльності підрозділів податкової міліції неможливе без широкого та активного використання досягнень науково-технічного прогресу. Успішне вирішення завдань по боротьбі з податковою злочинністю багато в чому залежить від технічної озброєності підрозділів податкової міліції та вмілого використання ними технічних засобів.

Все це об’єктивно потребує високої професіонально-технічної культури кадрів, особливо керівного складу. Реалізація цієї задачі здійснюється шляхом спеціального технічного навчання особового складу в учбових закладах, центрах підвищення та перепідготовки кадрів та безпосередньо в підрозділах за програмою службової підготовки.

Спеціальні технічні знання, згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики, курсанти учбових закладів ДПА України одержують при вивченні курсу “Спеціальна техніка”.

Предметом вивчення курсу “Спеціальна техніка” є системи та види технічних засобів, що передбачені для озброєння підрозділів податкової міліції, організаційно-методичні, правові та тактико-технічні основи їх застосування, а також навички та прийоми практичного використання технічних засобів в боротьбі із злочинністю та при охороні громадського порядку.

Відповідно до цього визначення предмету курсу його основними завданнями є:

 • розкриття значення застосування науково-технічних засобів в діяльності підрозділів податкової міліції у боротьбі із злочинністю;

 • надання основ технічних та природнонаукових знань, що стосуються передумов використання засобів спеціальної техніки;

 • вивчення нормативної бази та правових підстав застосування засобів спецтехніки в діяльності правоохоронних органів;

 • засвоєння методики і тактики використання засобів спецтехніки;

 • отримання навичок роботи з окремими системами та видами технічних засобів з урахуванням наявного передового досвіду;

 • ознайомлення з основними перспективами розвитку, тенденціями та проблемами щодо впровадження і застосування спеціальної техніки.

Надзвичайно важливо, щоб у результаті вивчення курсу була одержана така сукупність знань, практичних навичок та вмінь, що дозволила би вільно орієнтуватися в різноманітних можливостях спеціальної техніки, професійно грамотно й раціонально ставитися до її відбору і застосуванню при розв'язуванні конкретних практичних задач, ефективно використовувати техніку особисто чи з допомогою фахівців відповідних технічних служб.

Система курсу побудована виходячи з його предмету та основних завдань. Відповідно до програми весь курс поділяється на дві частини - загальну та особову. Вивчення загальної частини зумовлено необхідністю початкового міліцейського навчання за програмою початкової підготовки рядового складу міліції. Ця частина містить у собі такі теми:

 • Тема 1.1. Предмет та завдання курсу "Спеціальна техніка". Основні поняття. Нормативна база застосування спеціальної техніки.

 • Тема 1.2. Спеціальні засоби захисту .

 • Тема 1.3. Системи провідного зв’язку та засоби підсилення мови .

 • Тема 1.4. Засоби та системи радіозв'язку.

 • Тема 1.5. Технічні засоби охорони.

В особовій частині курсу надаються знання та практичні навички щодо застосування засобів спеціальної техніки у сфері оперативно-розшукової діяльності. Ця частина охоплює такі теми:

 • Тема 2.1. Оперативний звукозапис в діяльності органів податкової міліції.

 • Тема 2.2. Оперативна фотозйомка і відеозапис в діяльності органів податкової міліції.

 • Тема 2.3. Спеціальні хімічні речовини в діяльності органів податкової міліції.

 • Тема 2.4. Пошукові прилади в діяльності органів податкової міліції.

 • Тема 2.5. Оперативне дактилоскопіювання в діяльності органів податкової міліції.

 • Тема 2.6. Прилади зорового виявлення в діяльності органів податкової міліції.

Особливості курсу виражаються в тому, що по кожній темі, як правило, розглядаються три основні аспекти:

- науково-технічний (призначення, фізико-технічні принципи роботи приладів, їх основні можливості, правила експлуатації, перспективи розробки нової техніки та ін.);

- юридичний (правові основи та навички роботи по документуванню застосування засобів спецтехніки, питання дотримання законності при використанні даного виду технічних засобів та ін.);

- організаційно-методичний і тактичний (основні напрямки, суб'єкти, форми і методи застосування, система обліку, контролю, звітності та ін.).

Багатоплановий, прикладний курс "Спеціальна техніка" базується на окремих розділах таких природньо-наукових дисциплін, як фізика, радіотехніка, кібернетика та юридичних дисциплін - кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність. Пов'язаний з курсами адміністративне право, кримінальне право.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.