Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з менеджменту.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.17 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Дайте характеристику ведучим підсистемам організації.

  2. Які характерні особливості менеджменту на різних стадіях життєвого циклу організації?

  3. Дайте характеристику головної мети підприємства на кожній стадії життєвого циклу.

ТЕМА 3. Порядок створення і управління організаціями

План

3.1 Порядок заснування підприємств та об’єднань

3.2 Реорганізація підприємств

3.3 Особливості функціонування організацій різних форм власності та організаційно-правових форм Література

[9], [12], [18], [19], [20], [24], [27]

3.1 Порядок заснування підприємств та об’єднань

Створення власної справи завжди пов'язане з ризиком. Створюючи власну справу, потрібно пам'ятати про відпо­відальність за функціонування, розвиток, виживання її. Заснувати власну справу може будь-яка людина - інженер, економіст, технік, медпрацівник, продавець, винахідник, службовець.

Рішення зайнятися бізнесом включає в себе такі моменти:

■ бажання створення власної справи, щоб стати господарем, небажання працювати на когось;

■ відмова від попередньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя;

■ переконаність у тому, що власна справа – заняття престижне і достойне;

■ можливість створення власної справи (наявність коштів, умов).

■ впевненість у реальності створення такої справи за умови існування необхідних зовнішніх і внутрішніх передумов.

Для заснування власної справи повинна бути ідея, яка буде закладена в її основу. Обрані види діяльності повинні сприяти високому рівню рентабельності; швидкості окупності проекту; можливості продажу продукції в максимальному обсязі; відносно прийнят­ним умовам матеріально-технічного забезпечення тощо.

Ідея та вид діяльності взаємопов'язані між собою. Не можна вибрати вид діяльності без ідеї, не знаючи, яким бізнесом займатимешся. Разом з тим вдало обраний вид діяльності дає можливість реалізувати повною мірою ідею.

Налагодити власну справу можна кількома шляхами:

- організувати індивідуальне підприємництво з правом юридичної особи або без такого права, зареєстру­вавшись як суб'єкт індивідуальної трудової діяль­ності;

- створити приватне або сімейне підприємство;

- стати засновником (учасником) повного, змішаного, з обмеженою відповідальністю товариства;

- купити існуюче підприємство;

- купити контрольний пакет акцій акціонерного товариства;

- застосувати франчайзинг.

Після того, як зупинено вибір на одній із правових форм організації, яка відповідає обраній сфері підприємництва, необхідно виконати цілий ряд робіт з юридичного оформлення організації. Ці види робіт можна умовно розділити на дна етапи:

  1. етап затвердження організації;

  2. етап реєстрації організації.

Початковий етап утворення підприємства для управлінської ланки є найбільш відповідальним. Особливістю його є високий рівень проведення роботи, прогнозування майбутнього стану, зовнішнього середовища, визначення складових підприємств та дослідження їх взаємодії (рис. 3).

Рис. 3. Складові початкового етапу утворення підприємства

Підготовчий етап утворення підприємства включає в себе ряд складових (рис. 4).

Рис. 4. Складові підготовчого етапу утворення підприємства

В деревообробній галузі найбільш поширеними формами діяльності є приватне підприємство та господарські товариства.

Слід відрізняти засновників підприємства та акціонерів (вкладників). Акціонерами є всі юридичні або фізичні особи, які володіють акціями акціонерного товариства. Вони не беруть участі в заснуванні підприємства. Засновники ж несуть повну відповідальність за відповідне проведення етапу заснування підприємства. Етап заснування містить виконання таких робіт:

  • розробка засновницьких документів;

  • проведення зборів засновників;

  • формування статутного фонду;

  • подання засновницьких документів на реєстрацію.

Пакет засновницьких документів залежить від юридичної форми підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.