Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з менеджменту.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.17 Mб
Скачать

11.4 Умови виникнення та фактори ризикової ситуації

У зв'язку з розвитком ринкових відносин у нашій країні, підприємницька діяльність здійснюється в умовах зростаючої невизначеної ситуації та мінливості економічного середовища, що сприяє виникненню неясності та невпевненості в отриманні очікуваного кінцевого результату. Це призводить до зростання небезпеки виникнення непередбачуваних подій, тобто ризику.

Перспективу розвитку підприємства можна визначити з деяких певних точок впевненості, якщо завчасно передбачити діапазон можливих ризиків, які, як правило, виникають при наявності конкретних умов і обставин. Будь-яку ризикову ситуацію можна представити у вигляді взаємодії факторів ризику.

Фактор ризику - це причини або рушійні сили, які породжують ризикові процеси. Фактори ризику представляють собою вимоги, причини і показники ризику, які впливають на діяльність підприємства, і представляють ймовірну небезпеку виникненню втрат очікуваного прибутку або майна підприємства в зв'язку з зміною зовнішньої та внутрішньої сфери. Фактори ризику характеризують стан підприємства в конкретній ризиковій ситуації, якщо вони між собою тісно пов'язані і взаємодіють.

Розглядаючи функціонування підприємства як сукупність визначених проектів, взаємодіючих з навколишнім середовищем, можна зробити висновок, що здійснення кожного конкретного проекту викликає зміну середовища і порушує безліч інших проектів. Таки чином, створенню ризикової ситуації сприяє будь-яка зміна в підприємницькій діяльності.

Зовнішнє середовище включає весь комплекс відносин і взаємодій внутрішнього середовища підприємства з кожним з елементів зовнішнього середовища, а також сполучення декількох елементів одночасно. Одні з них безпосередньо впливають на підприємство, тобто на стан його внутрішнього середовища, інші - побічно.

Найбільш суттєвими зовнішніми фактором ризику прямої взаємодії, які на даний момент сформулювалися в Україні є наступні: несвоєчасність регулювання керівництвом, яке виражене очікуванням значних законодавчих змін з деякою ймовірністю введення їх в дію; нестабільність існуючого податкового законодавства; дія прямих і потенційних конкурентів, виробництво продуктів-замінників; ступінь економічної залежності від постачальників; спад загального життєвого рівня населення, зміни потреб; кримінальні обставини тощо. Усі ці фактори здатні стати прямою загрозою для підприємства, а, отже, серйозним джерелом створення ризикової ситуації.

Крім факторів, здібних створити пряму взаємодію на здійснення ризику, також існують зовнішні фактори ризику непрямої взаємодії. До них відносяться: можливі зміни в економіці та їх потенційний вплив на рівень цін, наприклад темпи інфляції; політичний стан в державі; можливі зміни в технології виробництва, застосування нових комп'ютерних технологій з метою проектування нових товарів та послуг в управлінській діяльності тощо; соціальна сфера, включаючи зміни суспільних цінностей, відносини, традиції.

Ризикова ситуація виникає при наявності конкретних умов, які супроводжують той чи інший вид діяльності. Відповідно, весь комплекс залежних і незалежних факторів ризику й обставин, що сприяють виникненню ризику, являє собою ризикову ситуацію, що створює умови для існування і реалізації ризику.

Виникнення ризику природно обумовлено тісним взаємозв'язком зовнішніх і внутрішніх факторів тому, що зовнішнє середовище має здатність впливати на внутрішнє середовище підприємства, де доцільно в першу чергу аналізувати і враховувати зовнішні фактори ризику, що впливають на підприємство. Сумарний результат впливу негативних і акторів ризику, як зовнішніх, так і внутрішніх, може з'явитися сильним негативним потенціалом для підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.