Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції ільчук.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
174.08 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність обліку страхових організацій та його значення

1.1. Поняття обліку, його сутність

Інформацію про майно, фінансове становище, результати роботи (прибутки, доходи чи збитки), а також про процеси їх формування надає тільки система обліку. З часом облік почав виконувати крім реєстраційної і контрольну, аналітичну та оцінювальну функції. Будь-який господарюючий суб’єкт повинен вести бухгалтерський облік та складати звітність. За змістом і джерелами складання розрізняють бухгалтерську, статистичну та спеціальну (оперативну) звітність.

Облік (взагалі) — це процес (робота), який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрації) запису актів, явищ, процесів, подій природи або суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то такий облік називається господарським.

В складі бухгалтерського обліку виділяють фінансовий та управлінський облік.

Страхова компанія веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

1.2. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти

Предметом бухгалтерського обліку є капітал, джерела формування капіталу та господарські процеси.

Об’єктом бухгалтерського обліку є тільки такий господарський факт-явище або процес господарювання який:

а) здійснився (відбувся) на ринку як реальний факт;

б) змістовна характеристика якого задовольняє або продуктивний ресурс або правовий (належність особі) аспект господарювання чи одночасно обидва.

в) одержав вартісне (грошове) вимірювання. Тому, якщо який-небудь господарський факт-явище або процес не може бути розглянутий одночасно в всіх трьох наведених вище ознаках, то він не є об’єктом бухгалтерського обліку.

1.3. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку

Бух. фінансовий облік будується на певних принципах:

1) облік будується в межах підприємства, що є господарюючою одиницею, наділене адміністративно-господарською самостійністю та володіє правом юридичної особи

2) будь-яке підприємство у ринкових умовах за своєю економіко-правовою фінансовою двоїстістю є сукупністю активів і пасивів за такою схемою рівняння:

Об’єкти: АКТИВИ (ресурси) = Суб’єкти: ПАСИВИ (капітал)

3) вартісне вимірювання активів та пасивів за історичною собівартістю на момент оцінювання в національній валюті

4) історичної собівартості (тобто оцінка активів здійснюється виходячи з фактичних витрат на їх придбання або виробництво)

5) доказовості господарських фактів (явищ, процесів) (доказ господарського факту у формі первинного документа, доказ стану і зміни стану кожного господарського факту у часі та просторі у формі облікового реєстру (облікових реєстрів, доказ нового стану господарства та його фінансових результатів за певний час у формі бухгалтерського балансу періоду та фінансової звітності).

6) безперервності (історизму) (фіксування у спеціальному реєстрі всіх господарських фактів як процесів у хронологічному порядку)

7) індивідуалізації та персоніфікації господарських фактів (явищ, процесів) на рахунках

8) періодизація даних (встановлення періоду, за який мають бути визначені кінцеві результати щодо стану майна та власності за відповідними об’єктами (активами) та суб’єктами (пасивами — правовласниками)

9) стабільності (постійності) (застосування обраної облікової політики протягом тривалого часу)

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.