Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з Фінансів підприємств.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
295.42 Кб
Скачать

Тема 1: Основи фінансів підприємств

  1. Поняття фінансів підприємств та їх функції;

  2. Основи організації фін підприємств;

  3. Управління фінансами;

  4. Фінансові ресурси підприємств та їх формування

  1. Поняття фінансів підприємств та їх функції;

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва де створюється національний дохід, основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств. Вихідним моментом у розумінні сутності фінансів підприємств є те, що зазначене поняття поєднує в собі дві важливі економічні категорії фінанси та підприємство.

Фінанси – це економічні відносини у сфері грошового обігу які пов’язані з формуванням доходу і фондів грошових коштів фінансових ресурсів та їх використання.

Підприємство – це відокремлений техніко-економічний та соціальний комплекс призначений для виробництва суспільних благ.

Виходячи з цього фінанси підприємств можна визначити як економічні відносини, що охоплюють широке коло грошових відносин пов’язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів фінансових ресурсів в процесі їх кругообороту і виражених у вигляді різних грошових потоків певного господарського суб’єкту.

Фінанси підприємств є складовою частиною державних фінансів України. Фінанси підприємств включають підприємства різних галузей народного господарства та різних форм власності. Але не залежно від галузі і форми власності, суть і основні функції принципи фінансів підприємств єдині. Це рає змогу об’єднати їх у єдину ланку фінанси підприємств. Від правильної організації фінансів багато в чому залежить досягнення найбільших результатів шляхом раціонального використання матеріальних та грошових ресурсів. Виходячи з цього предметом вивчення курсу є економічні відносини підприємств зв’язані з утворенням розподілом і використання фінансових ресурсів та діюча практика фінансового планування.

Фінанси підприємств представляють сукупність економічних відносин які пов’язані з утворенням, розподілом, і використання грошових доходів і нагромадження.

Фінанси підприємств виконують наступні функції:

  • Створення доходу і фінансових ресурсів;

  • Використання доходу і фінансових ресурсів.

Результатом першої функції є забезпечення джерелами розвитку підприємства його фінансової стійкості та інтересів власників.

Виділення цих двох функцій, що їх виконують фінанси дає можливість чіткіше показати роль фінансів в економіці. Зрозуміти їх об’єктивну необхідність природу і визначити які результати досягаються або можуть бути досягнуті завдяки їх функціонуванню.

  1. Основи організації фін підприємств

Принципи основної організації фінансів підприємств наступні:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.