Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сборная 4 курс для студентов.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
1.62 Mб
Скачать

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку практичного заняття викладач визначає рівень підготовки студентів до заняття за допомогою тестових завдань. Основний етап заняття – самостійна робота студента. Під час самостійної роботи студенти здійснюють курацію жінок з різними термінами вагітності, під час якої мають самостійно збирати анамнез і проводити об’єктивне дослідження. Проводять акушерську антропометрію: визначають зовнішні розміри таза, індекс Соловйова, вираховують істину кон’югату. На фантомі вивчають структури кісткового таза і голівки плода, вирішують ситуаційні завдання по даній темі. Потім здійснюється аналіз і корекція самостійної роботи. Студенти доповідають результати, іде їхнє обговорення. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль і підводять підсумки.

Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності

Актуальність теми: профілактичний напрямок сучасного акушерства, динамічне спостереження за вагітною у жіночій консультації є головним завданням етапу поліклінічного обслуговування жіночого населення. Діагностика вагітності важлива у загальній підготовці лікаря, оскільки раннє виявлення вагітності дозволяє своєчасно діагностувати акушерську та екстрагенітальну патологію і вирішувати питання щодо доцільності подальшого виношування вагітності. Такій підхід є запорукою сприятливого завершення вагітності для матері та плода.

Цілі навчання:

Загальна мета - уміти діагностувати вагітність, її термін і припустити дату пологів.

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня знань - умінь

1.Вибрати з даних анамнезу відомості, характерні для вагітності.

2.Виявити найбільш інформативні ознаки вагітності при об’єктивному і додатковому методах обстеження.

3.Визначити послідовність методів обстеження, інтерпретувати їх результати та визначити термін вагітності, дату пологів.

1.Збирати й оцінювати анамнез

- каф. пропедевт. терапії

- каф. госпіт. терапії

2.Володіти методами фізичного обстеження (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)

- каф. пропедевт. терапії

3.Визначити необхідний обсяг методів обстеження: фізичні і лабораторні

– каф. пропедевт. терапії;

гормональні – каф. біохімії;

імунологічні – каф. мікробіології;

УЗД, ФКГ, термографія – каф. радіології.

Завдання для перевірки вихідного рівня.

Завдання №1

Вагітну 25 років взято на облік у жіночій консультації з приводу вагітності в терміні 10-11 тижнів. Скаржиться на головний біль. АТ – 150/100 мм. рт. ст.

Які дані анамнезу слід уточнити?

 1. Дату останніх місячних.

 2. Шкідливі звички.

 3. Початок статевого життя.

 4. Кількість вагітностей.

 5. Чи була гіпертонічна хвороба до вагітності.

Еталон відповіді: Е.

Завдання №2

Вагітну 23 років доставлено машиною швидкої допомоги в пологове відділення в терміні 25-26 тижнів із скаргами на болі в попереку, здебільшого справа, підвищення температури тіла до 38, 0°С. Хворіє 3-ій день. Симптом Пастернацького справа позитивний.

Про яку патологію свідчить симптом Пастернацького?

 1. Патологію печінки.

 2. Патологію жовчного міхура.

 3. Патологію підшлункової залози.

 4. Патологію нирок.

 5. Патологію жіночої статевої сфери.

Еталон відповіді: D.

Завдання №3

У пологове відділення доставлено роділлю 22 років з приводу доношеної вагітності та скаргами на підвищення температури тіла до 38, 2°С. При огляді: виражені катаральні явища, зів гіперемований.

Яке обстеження потрібно провести для підтвердження діагнозу?

 1. УЗД нирок.

 2. Вміст прогестерону.

 3. ЕКГ.

 4. Бакпосів із зіва.

 5. УЗДГ судин головного мозку.

Еталон відповіді: D.

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня знань.

 1. Синяченко О.В., Игнатенко Г.А. «Пропедевтика внутренних болезней». – Донецк. – 1999. – С.28-34, 110-142, 193-234, 337-395.

 2. Линденбратен Л.Д. «Медицинская радиология». – М. – «Медицина». - 2000. - С.155-164.

Зміст навчання.

Теоретичні питання.

 1. Методи обстеження вагітних.

 2. Діагностика вагітності і її термін.

 3. Діагностика 30-тижневої вагітності й обчислення передбачуваної дати допологової декретної відпустки і дати пологів.

Граф логічної структури теми

Достовірні

Джерела інформації

 1. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. «Акушерство». – Г. – «Медицина». – 1986. – С. 58-90.

 2. Грищенко В.І. «Акушерство». – Харків. – «Основа». – 1996. – С. 85-112.

Орієнтовна основа діяльності

Алгоритм теми при синдромі «Відсутність менструації»

Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

1. При обстеженні матки у пацієнтки з вагітністю раннього строку встановлена асиметрія матки, лівий кут матки виступає значно більше ніж правий.

Яка ознака раннього строку вагітності визначається?

 1. Піскачека.

 2. Гегара.

 3. Горвіц-Гегара.

 4. Снєгірьова.

 5. Гентера.

Еталон відповіді: А.

2. Пацієнтка 24 років звернулася до лікаря з приводу затримки менструації на 2 тижні. Лікар підозрює вагітність раннього строку.

Яке дослідження дозволить встановити діагноз вирогідно?

 1. Бімануальне гінекологічне дослідження.

 2. Пальпація молочних залоз.

 3. Трансвагінальне УЗД.

 4. Загальний аналіз сечі.

 5. Загальний аналіз крові.

Еталон відповіді: С.

3. Повторновагітна, 30 років, перебуває на обліку в жіночій консультації. Останні місячні почалися 15 березня.

Обчислить передбачувану дату пологів.

 1. 12 листопода.

 2. 8 грудня.

 3. 15 грудня.

 4. 22 грудня.

 5. 29 грудня.

Еталон відповіді: D.