Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сборная 4 курс для студентов.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
1.62 Mб
Скачать

Жіночий таз. Плід як об`єкт пологів

Актуальність теми: названа тема є основною в акушерстві. Без знання її неможливе подальше вивчення акушерської дисципліни, зокрема уявлення про передлежання, біомеханізм пологів, клінічні співвідношення плода і таза, а також засвоєння багатьох тем фізіологічного і патологічного акушерства..

Важливе значення для клінічного перебігу і ведення пологів має кістковий родовий канал, по якому просувається плід, котрий народжується. Слід розглядати таз не як просто кісткове утворення, а у функціональному розумінні, тобто оцінювати таз з акушерської точки зору, порівнюючи розміри малого таза з розмірами голівки плода. З усіх частин доношеного зрілого плода особливого вивчення потребує голівка. Це обумовлено низкою причин. По-перше, голівка плода, будучи найбільш об`ємною і твердою частиною, відчуває найбільші труднощі; по-друге, від ступеня твердості кісток черепа та їх рухливості залежить здатність пристосовуватися до розмірів таза і долати перешкоди; по-третє, шви і тім`ячко на голівці плода, які чітко пальпуються під час пологів, дозволяють уточнити характер установлення голівки, її положення в малому тазу. Цим пояснюється практична значущість даного розділу.

Цілі навчання:

Загальна мета - уміти оцінювати стан пологових шляхів і параметри зрілого плода.

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня знань - умінь

1.Визначити розміри великого таза, діагональну та акушерську кон’югату.

2.Визначити шви, тім’ячко і розміри голівки плода та ознаки зрілості плода.

3.Визначити об’єм та послідовність методів обстеження

1.Знати анатомію кісткового таза

- каф. анатомії

2.Володіти методами фізичного обстеження (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)

- каф. пропедевт. Терапії

3. Інтерпретувати результати.методів обстеження: фізичні і лабораторні - каф. пропедевт. терапії;

УЗД, ФКГ, термографія – каф. радіології.

Завдання для перевірки вихідного рівня

Завдання №1

Вагітну 22 років взято на облік у жіночій консультації з приводу вагітності в терміні 10-11 тижнів. Скаржиться на болі в ділянці серця, задишку внаслідок фізичного навантаження, прискорений пульс. АТ – 110/70 мм. рт. ст., пульс 80 уд/хв.

Які дані анамнезу слід уточнити?

А.Характер менструальної функції.

В. Шкідливі звички.

С. Початок статевого життя.

D. Кількість вагітностей.

Е.Наявність в анамнезі захворювання серця.

Еталон відповіді: Е.

Завдання №2

Неонатолог пропальпував на голівці плода шов між двома краями тім'яних костей.

Про який шов мова йде?

А.Стрілоподібний.

В. Лобовий.

С.Потиличний.

D. Вінцевий.

Еталон відповіді: А.

Завдання №3

У пологове відділення доставлено роділлю 22 років з приводу доношеної вагітності та скаргами на підвищення температури тіла до 38, 2°С. При огляді: виражені катаральні явища, зів гіперемований.

Консультація якого фахівця необхідна для уточнення діагнозу?

А.Окуліста.

В. Хірурга.

С. Невропатолога.

D. Інфекціоніста.

Е. Уролога.

Еталон відповіді: D.

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня знань.

 1. Синяченко О.В., Игнатенко Г.А. «Пропедевтика внутренних болезней». – Донецк. – 1999. – С.28-34, 110-142, 193-234, 337-395.

 2. Линденбратен Л.Д. «Медицинская радиология». – М. – «Медицина». - 2000. - С.155-164.

 3. Сапин М.Р., Балич Г.Л. Анатомия человека. – Г: Медицина, 1996. – С.25-45, 115-120.

Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Кістковий таз: розміри великого таза, плоскості малого таза, їх розміри, істинна і діагональна кон'югати, ромб Міхаеліса.

 2. Розміри голівки доношеного плода, шви і тім’ячко..

 3. Ознаки зрілості плода.

Граф логічної структури теми

Джерела інформації

 1. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. Акушерство. – Г., Медицина. – 1998. – С. 65-79.

 2. Грищенко В.І. Акушерство. – Харків: Основа. – 1996. – С. 15-56.

 3. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – К:Здоровя, 2000.- С.28-39.

Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

1. При піхвовому дослідженні вагітної лікар середнім пальцем досяг миса крестца.

Про який розмір йде мова?

 1. Distantia cristarum.

 2. Distantia spinarum.

 3. Distantia trochanterica.

 4. Conjugata externa.

 5. Conjugata diagonalis.

Еталон відповіді: Е.

2. У вагітної розміри таза 25-28-30-20 см, окружність променезап'ясткового суглоба 14 см.

Чому дорівнює істинна клньюгата?

 1. 11 см.

 2. 10 см.

 3. 8,5 см.

 4. 12 см.

 5. 9 см.

Еталон відповіді: А.

3. За піхвого дослідження: голівка плода виконує спереду – ½ внутрішньої поверхні симфіза, з боків – середену пластинок, що закривають вертулужні западини, ззаду – місце з'єднання ІІ та ІІ крижових хребців.

У якій площині малого таза знаходиться голівка плода?

 1. Площина широкої частини порожнини малого таза.

 2. Площина виходу з малого таза.

 3. Площина вузької частини порожнини малого таза.

 4. Площина входу в малий таз.

 5. Над входом в малий таз.

Еталон відповіді: А.

4. При взятті на облік лікар жіночої консультації виміряв таз вагітної, зокрема – віддаль між найвіддаленішими точками гребенів клубових кісток, який становив 28 см.

Про який розмір йдеться?

 1. Distantia cristarum.

 2. Distantia spinarum.

 3. Distantia trochanterica.

 4. Conjugata externa.

 5. Conjugata diagonalis.

Еталон відповіді: А.