Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Контрольні завдання.

3.1. Який економічний зміст кривої байдужості?

8

Т 6

о

в 4

аU1

р 2 U2

U4U3

А U5

0

2 4 6 8 Товар Б

Мал. 3.1.

Що визначає форма та положення кривої U1 (мал. 3.1), тобто її негативний нахил та випуклість відносно початку координат? Що визначають криві байдужості, розташовані вище чи нижче U1, тобто криві U2, U3, U4, U5 ?

3.2. Якому з припущень та уподобань суперечать криві індиферентності на мал. 3.2?

Одяг

а) завершеність;

б) транзитивність;

в) спадна гранична норма заміни;

г) всім трьом припущенням;

д) жодному з цих припущень.

Продукти

Мал. 3.2.

3.3. Якому з припущень щодо уподобань суперечать криві індиферентності на мал. 3.3?

а) завершеність;

б) транзитивність;

в) "більше-краще";

г) всім трьом припущенням;

д) жодному з цих припущень.Одяг

Продукти

Мал. 3.3.

3.4. Студент коледжу - аматор музики - витрачає свій доход на компакт-диски (КД) та всі інші товари. Цей енергійний студент одержує 300 дол. доходу щомісяця, і він приїздіть у місто, де КД коштують по 20 дол. кожен.

а) Проведіть лінію бюджетних обмежень споживача і покажіть його привілейований варіант вибору за умови, якщо студент купує щомісяця 10 КД.

б) Нині компанія - продавець КД - пропонує особливі пільги: наш студент може купити всі КД, які бажає, за ціною 10 дол. за кожен після сплати членського внеску в сумі 100 дол. щомісяця. Накресліть лінію бюджетних обмежень, що узгоджуються із цією пропозицією.

в) Чи виграє студент, якщо погодиться на цю пропозицію? Чому?

г) Щодо частини (в): якою буде правильна відповідь, якщо він спочатку купував би менш як 10 КД щомісяця?

3.5. За мал. 3.4 яка зміна спричинила зміщення лінії бюджету із 1-го положення в 2-е

а) ціна кока-коли впала; Піцца

б) ціна піцци впала;

в) доходи зросли;

г) ціна на кока-колу зросла;2

д) разом (б) і (в).

1

Кока-кола

Мал. 3.4.

3.6. На мал. 3.6 зображена бюджетна лінія господарства, яке споживає товари Х і У.

Кількість Y

12 а

10

8

6

4

2 б

0

2 4 6 8 Кількість X

Мал. 3.6

Дати відповідь на наступні запитання:

 1. Якщо прибуток господарства 600 гр. од., то:

а) Рх=75гр.од.; Ру=50 гр.од.;

б) Рх=100 гр.од.; Ру=75 гр.од;

в) Рх і Ру не можуть бути однорідно певні;

г) Ру/Рх=3/2

Якщо прибуток господарства не змінюється, то інфляційне підвищування цін товарів Х і У приведе до:

а) оберту бюджетної лінії навколо точки а по годинній стрілці;

б) зміщування бюджетної лінії униз;

в) оберту бюджетної лінії навколо крапки б проти годинної стрілки;

г) зміщування бюджетної лінії уверх.

3.7. Накресліть довільну бюджетну лінію для двох товарів. Що з нею відбудеться , якщо:

а) ціна товару знизиться;

б) ціна товару Х буде знижуватися, а товару У збільшиться;

в) ціни обох товарів збільшуються;

г) збільшаться ціни, а прибуток залишиться постійним;

д) збільшиться прибуток, а ціни залишаться на попередньому рівні;

е) прибуток родини збільшиться, ціни товарів теж збільшаться, але у більшій мірі, ніж прибуток;

є) ціни на товар Х збільшуються, на товар У залишаються незмінними, а прибуток збільшиться.

3.8. Споживач витрачає 200 грн. на придбання товару А за ціною 5 грн. та товару Б за ціною 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію. Як зміниться бюджетна лінія, якщо:

 1. Бюджет споживача зросте на 100 грн.

 2. При незмінному бюджеті ціна на товар Б підніметься до 25 грн.

Чому економістів цікавить точка дотику лінії бюджетного обмеження даного споживача і його кривої байдужості? Які варіанти такого дотику зустрічаються в економіці?

3.9. Лінію бюджету Петра задано рівнянням 15 П + 45 Од= 900. Коли Петро вибирає свій найулюбленіший ринковий кошик, він купує 30 одиниць Од. Він, отже, також купує:

а) 10 одиниць П;

б) 30 одиниць П;

в) 50 одиниць П;

г) 60 одиниць П;

д) не купує жодної з наведених.

3.10. Яке припущення щодо уподобань свідчить про те, що найбільш привілейований ринковий кошик споживача лежатиме на лінії бюджету, а не нижче від неї?

а) завершеність;

б) транзитивність;

в) "більше-краще";

г) спадна гранична норма заміни;

д) жодне з припущень цього не гарантує.

3.11. Згідно з графіком визначити, яка комбінація товару Х та У буде рівноважним вибором споживача?

а) А;Aб) С;в) D; DDDDD

г) В. D

B

С

Мал.3.7.

3.12. У таблиці 3.1 дан набір байдужості двох товарів споживача Петренко:

Таблиця 3.1

Одиниць товару А

Одиниць товару Б

16

6

12

8

8

12

4

24

Виконати наступні завдання:

 1. Накреслити криву байдужості, відкладаючи товар А по вертикальній осі, товар Б - по горизонтальній.

 2. Побудуйте бюджетну лінію, при умові, що Петренко може витратити 240 грн., при ціні товару А- 15 грн., товару Б - 10 грн.

 3. Визначте рівноважну комбінацію товарів А і Б, яка максимізує корисність споживача.

3.13. У таблиці 3.2 дані набори байдужості двох товарів

Таблиця 3.2

Набір

Товар А

Товар Б

I

2

3

I

20

25

ІІ

27

20

I

2

3

ІІІ

33

17

I

2

3

ІV

38

15

V

50

12

Виконати наступні завдання:

А) 1. Накреслити криву байдужості.

 1. Розрахувати граничну норму заміщення товару В на А.

 2. Охарактеризуйте динаміку граничної норми заміщення.

Б) Споживач має 67 гр.од., які він збирається витратити на товар А/ціна=1 гр.од./ та товар В/ціна =2 гр.од./

Визначити комбінацію доступних йому товарів та точку рівноваги споживача, використовуючи криву байдужості із завдання А).

В) Яким чином зміна ціни блага впливає на зміну добробуту споживача у ринковій системі?

3.14. Споживач розподілив для себе корисність трьох товарів наступним чином (таблиця 3.3):

Таблиця 3.3

Одиниць товару

Товар А

Товар В

Товар С

1

15

12

10

2

10

11

8

3

8

10

6

4

7

7

3

5

5

6

1

Маючи 25,2 грн., він купив 3 одиниці товару А по ціні 2 грн., 4 одиниці товару В по ціні 2,8 грн., 2 одиниці товару С по ціні 4 грн.

 1. Доведіть, що споживач не досяг максимуму корисності при своєму бюджеті.

 2. Визначіть набір товарів, який забезпечує максимум корисності споживача при його бюджеті.

3.15. А) У рівновазі раціональний індивід споживає 3 кг яблук по ціні 80 грн. за кг та 5 кг груш по ціні 120 грн. за кг. Чому дорівнює для нього гранична норма заміни груш яблуками?

Б) Чи завжди гранична норма заміщення служить ознакою нерівноважного стану споживача?

3.16. Круг чедерського сиру обходиться Пітеру в 40 дол., а вечір у Бродвей-шоу - 100 дол. (включаючи оплату за паркування автомобілю). Коли Пітер максимізує корисність, гранична корисність від чедерського сиру для нього становить 8 одиниць. Гранична корисність відвідання Бродвей-шоу для нього становить:

а) 3,2;

б) 20;

в) 50;

г) 500;

д) не становить жодного з наведених показників.

3.17. Виберіть правильну відповідь:

 • введення податку на продаж не зачіпає рівноваги споживача: так, ні;

 • гранична норма заміщення завжди постійно вздовж даної кривої байдужості: так, ні;

 • раціональний споживач віддає перевагу придбанню дивану, а не ліжка, якщо для нього корисна корисність дивана вища граничної корисності ліжка: так, ні;

 • криві байдужості двох товарів перетинаються в точці рівноваги споживача: так, ні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.