Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота 4.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
179.2 Кб
Скачать

Практична робота № 4

Тема: Аналіз використання основних фондів і виробничих потужностей.

Для розуміння сутності господарських процесів, які відбуваються в промисловості, велике значення має оцінка виробничого апарату підприємств, що поданий категорією основних виробничих фондів. Основні фонди слід розглядати як важливі ресурси, які визначають величину виробничої потужності підприємства, його потенційну здатність виробляти максимальну кількість продукції у визначені відрізок часу.

Особливе місце основних фондів зумовлено все зростаючою їх роллю в економічному розвитку держави. Зростання технічної будови виробництва, що є наслідком науково-технічного прогресу, виявляється в збільшенні вартості основних фондів, які припадають на одного працівника.

У ході виконання роботи студент повинен оцінити рівень технічного оснащення виробництва, виявити внутрішньовиробничі резерви зростання ефективності використання основних фондів.

1. Мета роботи.

1.1 Закріпити вивчений теоретичний матеріал за темою заняття.

1.2 Набути практичні навички розрахунку показників руху і використання основних виробничих потужностей.

2. Основні питання теми.

2.1 Мета і завдання аналізу.

2.2. Аналіз стану основних фондів.

2.3 Аналіз структури і руху основних фондів.

2.4 Аналіз використання обладнання.

2.5 Аналіз фондовіддачі.

2.6 Аналіз використання виробничих потужностей.

Завдання 1 Використовуючи дані таблиці 1, дайте оцінку наявності, руху та технічного стану основних фондів

Таблиця 1 – Наявність, рух та технічний стан основних фондів

Показник

Усього основних фондів

У тому числі

виробничі основні фонди основного виду діяльності

виробничі основні фонди інших галузей

невиробничі основні фонди

сума

%

сума

%

сума

%

Наявність на поча­ток року, тис. грн

200

150

30

20

Надійшло у звітному році — всього

100

60

20

20

Вибуло у звітному році — всього

50

40

5

5

Наявність на кінець року

?

?

?

?

Коефіцієнт онов­лення

Коефіцієнт вибуття

Знос майна:

а) на початок року

90

70

15

5

б) на кінець року

75

65

8

2

Коефіцієнт зносу:

а) на початок року

б) на кінець року

Наявність основних фондів на кінець року за відрахуван­ням зносу

Зміна вартості основ­них фондів за рік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.