Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота № 1 студенти.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
35.06 Кб
Скачать

Практична робота № 1 опрацювання розділу «охорона праці» колективного договору

Тип заняття: Застосування знань та формування вмінь

Мета: Застосування знань про колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом підприємства при складанні розділу «Охорона праці»

Загальні положення

Колективний договір складається на основі чинного законодавства, взятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відношень і узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і що володіють правами юридичної особи.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і первинними профспілковими організаціями, що діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно вибраними на загальних зборах найнятих робітників або уповноважених ними органів, з іншого боку. Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін по регулюванню виробничих, трудових, соціально-економічних стосунків, зокрема:

  • зміні в організації виробництва і праці;

  • забезпеченню продуктивної зайнятості;

  • нормуванню і оплаті праці, встановленню форм, системи, розмірів заробітної плати і інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій і тому подібне);

  • встановленню гарантій, компенсацій, пільг;

  • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);

  • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

  • умовам і охороні праці;

  • забезпеченню житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

  • гарантій діяльності профспілкової або інших представницьких організацій трудящих;

  • забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Згідно зі ст. 20 Закону України від 14.10.92 р. № 2694-XII| "Про | охорону праці" в колективному договорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій з питань охорони праці на рівні, не нижче передбаченого законодавством, а також комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, запобіганню виробничому травматизму, професійним захворюванням і аваріям. Перелік питань, які необхідно включити в цей розділ колективного договору, досить обширний, і може залежати від виду діяльності підприємства і інших умов. Наприклад, в колдоговорі може передбачатися забезпечення працівників спецодягом, спецхарчуванням і ін.

Колективний договір може передбачати додаткові в порівнянні з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Умови колективного договору, погіршуючі порівняно з чинним законодавством і угодами положення працівників, недійсні.

Якщо власник або уповноважений їм орган порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право направляти власникові або уповноваженому ним органу подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди в зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.