Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота № 1 студенти.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
35.06 Кб
Скачать

Контрольні питання:

 1. Що таке колективний договір?

 2. Хто є сторонами колективного договору?

 3. Які нормативно-правові підстави для заключення колективного договору?

 4. Регулювання відносин між власником та робітниками в яких сферахтрудових відносин відображвється у колективному договорі?

 5. Чи можливе поліпшення ( погіршення) умов праці згідно з колективним договором відносно діючого законодавства?

 6. Яким чином сторони колективного договору несуть відповідальність?

 7. На які дії має право трудовий колектив при порушенні власником умов колективного договору?

 8. Які розділи містить колективний договір?

 9. Наведіть приклади заходів по поліпшенню умов та охорони праці, що містяться у колективному договорі

Список використаних джерел:

 1. Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей

 2. Бобриков В.В. Охрана труда на углеобогатительных фабриках. М.: Недра, 1989

 3. Охорона праці. За редакцією В.Кучерявого. «Оріяна-Нова».:Львів, 2007

 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Основи охорони працi. «Афiша».: Львiв, 2001

 5. Положение о планово-предупредительной системе технического обслуживания и ремонта оборудования обогатительных фабрик.

 6. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці». В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Л.А.Васьковець та ін.; За ред.В.В.Березуцького.-Х.:Факт,2005

 7. Основи охорони праці. За ред. К.Н.Ткачука і М.О.Халімовського-Київ.: Основа, 2006