Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

І. Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар´єри для вступу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів. Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність і еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери. Узагальнення моделей дуополії за Щтакельбергом. Модель дуополії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх реакції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор в моделюванні олігополії

ІІ. Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Нецінова конкуренція. Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими структурами.

ІІІ.Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ознаки монополістичної конкуренції. Умови до вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді. Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат. Ефективність монополістичної конкуренції. Суспільна ціна монополістичної конкуренції. Порівняльна характеристика ринкових структур.

План практичного заняття

  1. Олігополія, її суть і розповсюдження. Основні ознаки олігополії.

  2. Оптимізація обсягу виробництва в умовах олігополії. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Економічні наслідки олігополії.

  3. Поняття і розповсюдження монополістичної конкуренції. Визначення ціни та обсягу виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах.

  4. Джерела монопольної влади. Економічна ефективність.

Література

1. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – М., 1992. – с.216-230, 235-240.

2. Курс экономической теории. Учебное пособие. Под ред. М.Н.Чепурина. Киров, 1995. – Гл. 7. – с. 153-175.

3. Макконнелл Р., Брю С., Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пер с англ. – М., 1992. – Т.2. – с.112 – 188.

4. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. – М., 1996. – Гл.10. – с.230-248.

5. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С.Тарасевича. С-П., 1996. – гл.4. – с.177-197.

6. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономичская теория рынков продукции. – М..: Наука, 1995. – Гл. 12. – с. 305-390.

7. Роберт С. Піндайк, Даніел Л. Рубенфельд. Мікроекономіка /Пер. з англ. А. Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – Розділ 12, с.385-419.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, М., 1993. Гл 12. – с. 212 – 371.

9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. – М., 1992. – Т.2. – Гл.11. – с.43-232.

10. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. – М., 1995. – гл.6. – с.124-129.

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, с. 232-260.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.