Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

8

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки

Історія економічних вчень

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія – ЕТ

Донецьк, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки

історія економічних вчень

для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія – ЕТ

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економічна теорія»

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 20___

УДК - ________________

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Історія економічних вчень» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки: 6.030501 Економічна теорія – ЕТ.

Укл. Т.І. Рудченко

  • Донецьк: ДоНТУ, 2009. - 69 с.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Історія економічних вчень» . Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія економічних вчень»

Укладач:

Т.І.Рудченко, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск

В.В. Дементьєв, д.е.н., професор

Зміст

Стор.

Тематичний зміст практичних робіт

5

Вступ

6

Загальні положення

7

Тематичний зміст

Предмет і завдання дисципліни «Історія економічних вчень»

8

Економічна думка Стародавнього світу і Середньовіччя

10

Класична школа політичної економії

14

Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ століття. Завершення класичної традиції

21

Критичний напрям політичної економії

25

Виникнення і розвиток марксистської теорії

32

Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія

37

Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.

41

Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ столітті.

48

Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.

50

Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.

55

Інституціоналізм

60

Література

67

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.