Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

18. У який період була висунута концепція перебудови?

а) 1985-1987рр.,

б) початок 80-х років,

в) 1987-1991 рр

г) початок ХХІ століття.

Після вивчення теми студент повинен знати:

 • Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в економічних теоріях.

 • Основні напрями розвитку економічної теорії ХХ століття та їх еволюцію.

 • Економічні концепції соціал-демократії.

 • Радянську економічна думка.

Після вивчення теми студент повинен уміти:

 • Висвітлити проблеми соціально-економічного розвитку ХХ століття та їх відображення в економічних теоріях

 • Дати порівняльний аналіз напрямів економічної теорії: кейнсіанство, неокласичний напрям, інституціоналізм

 • Висвітлити основні положенняя е кономічних концепцій соціал-демократії.

 • Дати розгорнуту характеристику радянської економічна думка.

Тема 10. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.

Історичні умови виникнення кейнсіанства.

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Метод дослідження. Макроекономічний аналіз. Трактування Дж.М.Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. “Основний психологічний закон”. Теорія мультиплікатора.

Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

Американський варіант кейнсіанства. А.Хансен, С.Харріс. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора.

Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан. Ф.Перру.

Кейнсіанство у Швеції. Г.Мюрдаль. Е.Вігфорс .

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки “ Р.Харрода (Англія) та “економічного зростання “ Е.Домара (США).

Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. Проблеми зростання і розподілу в посткейнсіанських теоріях.

Кейнсіанська теорія і економічна політика.

План практичного заняття

 1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства.

 2. Теоретична система та економічна программа Дж.М.Кейнса.

 3. Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

 4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 5. Посткейнсіанство.

 6. Кейнсіанська теорія і економічна політика.

Література до теми 10

 1. Агапова И.И. История экономической мысли. - М.: ЭКМОС.1998. С.163-174

 1. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах.-М.: Юрист. 1998. С. 109-123, 169-186,209-224

 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ. М.: “Дело ЛТД”. 1994. С. 607- 546.

 3. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С.479 – 519.

 4. Історія економічних вчень. Підручник. /За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ. 1999. С. 339-370

 5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег (1936): Пер. с англ. – М. 1978

 6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С.151-169

 7. Майбурд Е.М. ВВедение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров.- М.: Дело, 1996. С. 369 – 493.

 8. Осадчая И.М. Современное кейнсианство. М. 1971.

 9. Титова Н.Е. История экономических учений. Курс лекций. - М.: ВЛАДОС. 1997. С.91-94, 127-133

 10. Худокормов А.Г. История экономческих учений. - М: ИНФРА-М. 1998. С.13-42

 11. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник.- М.: ИНФРА-М. 1998. С. 179-195