Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

Тести до теми 11

 1. Особливістю циклічних криз 70-80-хх рр. Стало:

а) поширення безробіття;

б) спад виробництва;

в) стагфляція;

г) падіння прибутків.

 1. Що з наведеного характеризує спільні риси неолібералізму?

а) принцип активного державного регулювання економіки;

б) принцип саморегулювання економіки;

в) вільна конкуренція;

г) обмежена конкуренція.

 1. З перерахованих характеристик виділіть ті, що відбивають принципи консервативної економічної політики:

а) посилення державного втручання в економіку;

б) скорочення адміністративно-правових і посилення ролі економічних методів регулювання;

в) стимулювання розвитку ринкової конкуренції;

г) скорочення податків, зниження соціальних виплат і пільг;

д) грошовий чинник є визначальним у формуванні господарської кон’юнктури.

 1. Виберіть економічні категорії, що використовував Фрідмен у своєму вченні проти кейнсіанства:

а) ВНП,

б) заробітну плату,

в) ренту.

г) гроші.

д) процент,

є) відсоток,.

ж) вартість,

з) споживну вартість,

і) інвестиції,

к) граничну корисність.

 1. Назвіть визначальні чинники фрідменовської формули додаткової щорічної пропозиції грошей:

а) середньорічний темп очікування інфляції,

б) середньорічний темп приросту ВНП,

в) середньорічний темп приросту національного доходу,

г) середньорічний темп приросту безробіття.

 1. Який відсоток щорічного приросту грошової маси є, згідно із Фрідменом, оптимальним:

а) 2 %,

б) 4 %,

в) 6 %,

г) 8 %,

д) немає правильної відповіді?

 1. Які з наступних тверджень вірні?

а) Монетаристи стверджують, що між зміною попиту на гроші і динамікою номінального прибутку існує пряма залежність.

б) Із точки зору монетарнстської теорії, економіка знаходиться в стані рівноваги за умови, що попит на гроші дорівнює їхній пропозиції;

в) Прихильники теорії раціональних очікувань стверджують, що ринки продуктів і праці в значній мірі монополізовані, а ціни і ставки заробітної плати носять негнучкий характер.

г) Більшість економістів згодні з основними положеннями теорії раціональних очікувань.

д) Крива Лаффера демонструє, шо зниження норми податків збільшує обсяг податкових надходжень,

 1. Монетаристи вважають, шо суспільству необхідна така кількість грошей для купівлі товарів і послуг, що відповідає:

а) номінальному обсягу валового національного доходу;

б) обсягу інвестицій;

в) сумі споживчих витрат за умови обліку швидкості обороту грошей;

г) рівню цін.

 1. “Грошове правило” М.Фрідмена припускає, що пропозиція грошей повинна збільшуватися темпами, шо відповідають:

а) темпу роста ставки відсотку

б) темпу роста рівня цін;

в) темпу роста швидкості обороту грошей;

г) потенційному темпу роста реального валового національного продукту

 1. Гіпотеза, відповідно до якої фірми і домогосподарства очікують, що бюджетна й кредитно-грошова політика значно вплинуть на економіку і, керуючись власною вигодою, заздалегідь уживають заходів, які врешті визначають неефективність цієї політики - це:

а) кейнсіанська економічна теорія;

б) монетаризм;

в) теорія раціональних очікувань;

г) теоря економіки пропозиції

д) теорія соціального ринкового господарства.

 1. Філософські, ідеологічні й аналітичні погляди групи економістів, що альтернативні кейисіанству і висувають на перший план роль грошей в економічному розвитку -це:

а) теорія раціональних очікувань;

6} теорія економіки пропозиції;

в) теорія монетаризма;

г) теорія неокласичного синтезу.

 1. М. Фрідмен і його прихильники - це економісти, що внесли вклад в:

а) кейнсіанську економічну теорію;

б) аналіз моделі “витрати-випуск”;

в) розвиток економетрики;

г) теорію економіки пропозиції;

д) еволюцію кількісної теорії грошей.