Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать
 • Проаналізувати критику капіталізму та ідеалізацію дрібного виробництва у працях Сісмонді.

 • Висвітлити основні положення економічного вчення П.Ж.Прудона.

 • Визначити сутність поглядів соціалістів –рікардіанців

 • Виявити теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму.

 • Охарактеризувати історичні умови і надати загальну характеристику виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі на поч. XIX ст.

Тема 6. Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії.

Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40- 50 рр. XIX ст.

Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Методологія дослідження. Структура й основні проблеми І, II й ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. Розвиток трудової теорії вартості. Теорія подвійного характеру праці. Теорія додаткової вартості. Перетворені форми додаткової вартості. Теорія грошей і капіталу. Теорія ренти. Теорія відтворення. Теорія циклічності економічного розвитку капіталізму.

Теоретичні проблеми IV тому “Капіталу”.

Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70- 90-х років.

Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.

Марксизм і сучасність.

План практичного заняття

 1. Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40- 50 рр. XIX ст.

 2. Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму.

 3. Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70- 90-х років.

 4. Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.

 5. Марксизм і сучасність

Література до теми 6

 1. Агапова И.И. История экономической мысли. Курс лекций. - М.:1998. С. 7І-83.

 2. Багатурия Г.А., Выгодский В.С. Экономическое наследие Карла Маркса. – М.: Мысль. 1976.

 3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. -Новосибирск.: 1996. С.51-53.

 4. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА –М, 2004. С. 110 -136.

 5. Історія економічних вчень: Підручник. /Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. та ін. - К.: КНЕУ. 1999. С.175-215..

 6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С.71-81.

 7. Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма. - Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.23.

 8. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли - М: 1996. С. 216-223, 248-253, 271-309.

 9. Маркс К. Капитал Т.1- 4. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23 -26-Ч.I-II.

 10. Маркс К. К критике политической экономии. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.2. С.13

 11. Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К.: 1994. С. 43-56.

 12. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. /Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С.226-279.

 13. Сурин А.И. История экономики и экономической мысли. - М.: 1998. С.71-81.

 14. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций.- М.: ВЛАДОС. 1997. С. 85-90.

 15. Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебник. Т І.-М.: 1996. С.41-45.

 16. Экономическая теория. Хрестоматия. /Под ред. Борисова Е.Ф.- М.: Высшая школа. 1995. С.28-51.

 17. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник. - М.: 1997. С. 98-113.