Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ Задачи (укр на печать).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
86.02 Кб
Скачать

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Задачі для засвоєння теоретичного курсу дисципліни

Тема 1. Основні фонди підприємства й ефективність їхнього використання

Задача 1.1. Амортизаційний період обладнання цеху 20 років. Ліквідаційні витрати й залишкова вартість становлять 3% і 1% від початкової вартості встаткування. Визначити норму амортизаційних відрахувань (На).

Задача 1.2. Визначити залишкову вартість обладнання й річну суму амортизації при наступних вихідних даних:

Найменування встаткування

Фактичний термін служби, t, років

Норма амортизації, На, %

Початкова вартість, Сп, тис. грн.

Річні амортизаційні відрахування, Аг., тис. грн.

Залишкова вартість, Со, тис. грн.

Токарський верстат

5

19,5

5,2

Фрезерний верстат

7

18,0

4,0

Свердлильний верстат

1

15,0

3,7

Шліфувальний верстат

4

11,0

2,5

Задача 1.3. Визначити річну норму амортизації для машини масою 30 т. Оптова ціна машини 400 тис. грн., вартість доставки й монтажу – 6 тис. грн. Залишкова вартість машини визначається виходячи з реалізації її за ціною 350 грн/т. Вартість демонтажу – 50 тис. грн. Нормативний термін служби машини – 8 років.

Задача 1.4. Вартість основних фондів цеху продуктивністю 2,5 млн. т становить 42,5млн. грн. Амортизаційний період становить 25 років. Ліквідаційні витрати за винятком вартості металобрухту рівні 8 % від початкової вартості. Визначити розмір амортизаційних відрахувань на 1 т. прокату і його зміну, розрахувавши темп приросту, якщо обсяг виробництва збільшиться на 5 %, а вартість обладнання – на 10 %.

Задача 1.5. Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) і норм амортизації по групах основних фондів цеху характеризується даними:

Найменування груп основних виробничих фондів (ОВФ)

Вартість, млн. грн.

На (річна), %

Структура ОВФ, %

Ар, млн. грн.

Будинки, споруди й передавальні пристрої

35,2

8,0

Автомобільний транспорт, вимірювальні й регулюючі прилади

16,0

40,0

Силові й робочі машини й обладнання

59,5

24,0

Обчислювальна техніка й програмне забезпечення до неї, телефони

6,0

60,0

Усього

Річна продуктивність цеху 3,5 млн. т. Облікова чисельність працівників 2500 чіл. Визначити структуру основних фондів цеху, фондовіддачу, фондоємність, фондоозброєність, а також розмір амортизації на 1 т продукції. На наступний рік передбачається збільшити випуск на 6% без залучення капітальних коштів. Як при цьому зміниться фондовіддача?

Задача 1.6. Початкова вартість цеху становила 70 млн. грн. при річній продуктивності 2,5 млн. т. Щорічно протягом 10 років на собівартість переносяться 7% вартості основних фондів. Визначити залишкову вартість основних фондів і коефіцієнт фізичного зносу обладнання через 10 років експлуатації, а також фондоємність і фондовіддачу. Через 10 років експлуатації вартість нових аналогічних основних фондів збільшилася на 10 %, а їхня виробнича потужність зросла на 15%. Порівняєте фондовіддачу старих і нових основних фондів, розрахувавши темп приросту.

Задача 1.7. Два заводи виробляють однакову продукцію. Їхня робота характеризується наступними даними:

Показник

Завод А

Завод В

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.

850

970

Середньооблікова чисельність працюючих, чіл.

35000

40000

Вироблення продукції на одного працюючого, тис. грн. /рік

192,0

200,0

Визначити показники фондовіддачі, фондоозброєності праці й встановити, на якому заводі краще використовуються основні виробничі фонди.

Задача 1.8. У результаті впровадження ряду організаційно-технічних заходів у цеху фондоозброєність праці зросла на 4 %, а продуктивність цеху - на 12 %. Визначити: фондовіддачу, якщо відомо, що до впровадження заходів вона становила 0,1 т/грн.; фондоємність продукції й капітальні вкладення на впровадження заходів, якщо випуск продукції до їх впровадження становив 2,2 млн. т.

Задача 1.9. Відомо, що звітні амортизаційні відрахування (фактичні) за рік склали 10,2 млн. грн., середня норма амортизації склала 8,4%. План випуску продукції за рік перевиконаний на 8 млн. грн. Фактичний показник фондовіддачі склав 0,2 грн/грн. Вартість основних виробничих фондів за аналізований період не змінилася. Визначити плановий показник фондовіддачі. Зрівняти фактичну величину амортизаційних відрахувань на одиницю продукції в порівнянні із плановим значенням, розрахувавши темп приросту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.