Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

Тема 5. Критичний напрям політичної економії.

С. Сісмонді як критик “економічної ортодоксії ”(класичної школи). Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва у працях Сісмонді. Сісмонді про предмет і метод політекономії. Вчення Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія відтворення і криз. Обгрунтування принципу державного втручання.

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Теорія “конституйованої вартості”. Ідея “робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну.

Соціалісти-рікардіанці У.Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін.

Економічні погляди К. Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”.

Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси.

Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.

Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму. Т. Мор. Т. Кампанелла. Ж. Мореллі (ХVІ – ХVІІ ст.)

Історичні умови і загальна характеристика.виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок XIX ст.)

Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи

Історична концепція Ш.Фур’є як критика капіталізму. Вчення про асоціацію.

Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Р.Оуен про перетворення суспільства. Проект “трудових грошей “ і “справедливого обміну “.

План практичного заняття

 1. С. Сісмонді як критик “економічної ортодоксії ”(класичної школи).

 2. Економічне вчення П.Ж.Прудона.

 3. Соціалісти-рікардіанці У.Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін.

 4. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму. Т. Мор. Т. Кампанелла. Ж. Мореллі (ХVІ – ХVІІ ст.)

 5. Історичні умови і загальна характеристика.виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі на початку XIX ст.

Література до теми 5

 1. Агапова И.И.. История экономической мысли. - М.: 1998. С. 62-66,

 2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.-М.: 1985. С. 266-280, 319-321

 3. Всемирная история экономической мысли. - М.: 1987, С. 153-320.

 4. Годскин Т. Защита труда против притязаний капитала (1825) // Соч. М.. 1938.

 5. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ, 1999. С. 140-152.

 6. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 106-109.

 7. История экономических учений. /Под ред. Жамина А. В., Василевского Е.Г. Т.1.-М.:МГУ. 1979. С. 145-183.

 8. История экономических учений. Учебник./ Рындина М.Н., Василевский Е.Г.- М.: Высшая школа. 1983. С. 98-136.

 9. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ, 1999. С. 158 – 174.

 10. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С. 56- 70

 11. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М.: 1996. С. 261-269, 247-248

 12. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ. / Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С. 174-183, С. 236, 246, 258

 13. Прудон П. Что такое собственность? – М.: Республика. 1997.

 14. Сисмонди Ж.. Новые начала политической экономии или о богатстве в его отношении к народонаселению. - М.: 1936.

 15. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Отд. третий. Гл. І . - Маркс. К. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.20.