Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача.

І. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Потреби, види потреб. Економічні блага. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності.

ІІ. Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага.

ІІІ. Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття "рівновага споживача". Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

План практичного заняття.

 1. Потреби, блага, корисність. Вихідні умови для аналізу поведінки споживача.

 2. Процес споживання і максимізації сукупної задоволеності. Закон спадної граничної корисності блага.

 3. Рівновага споживача з кардиналістських позицій.

Література.

 1. Роберт С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка/ Перекл. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 1996. Розділ 3. - С. 66-94.

 2. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пер. з англ.- М., 1992. Т.2. - Гл. 23. - С. 30-44

 3. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. Т.1., пер. з англ. - М., 1992. Гл. 3, 4. - С. 57-138

 4. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок : микроэкономическая модель. - М., 1992. - Гл. 5.

 5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД", 1993. - Гл. 6. - С. 96-118

 6. Экономическая школа. 1992. Выпуск 2. Толстая тетрадь. Лекции 11-18. - С. 11-180.

 7. Брагинский С.В., Певзнер Л.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. - М., 1991. - Гл. 3. - С. 114-119.

 8. Земляков Д., Лукин М. Теория потребительского выбора. Российский экономический журнал. 1993. - № 9. - С. 119-129.

 9. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. М., Наука, 1995. - Гл. 6, 7. - С. 100-123, 124-145.

 10. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. - С-П., 1997. - С. 101-172.

 11. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. М., 1995. - С. 70-78.

 12. Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина. Киров, 1995. - С. 121-128.

 13. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. - М., 1995. - С. 256-273.

 14. Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономической теории. М., 1995. - С. 77-82

 15. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С. Тарасевича. С-П., 1996. - Гл. 2. - С. 61-100.

 16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. - М., 1996. - Гл. 4. - С. 72-100.

 17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000 – С.44-50; 120-127

Контрольні завдання

2.І. Ціна продуктів та одягу однакова - 10 дол. за одиницю. Споживач з рівнем доходу 400 дол. купує 25 одиниць продуктів та 15 одиниць одягу.

а) пізніше його рівень доходу впав до 336 дол., ціна на продукти зменшилася до 8 дол. за одиницю, а ціна одягу зросла до 12 дол. за одиницю. Він купує 30 одиниць продуктів та 8 одиниць одягу. Чи зросте його добробут після зміни цін?

б) Тепер рівень доходу зріс до 500 дол., а ціна не змінилася - 8 дол. за продукти та 12 дол. за одяг. Споживач купує 32,5 одиниць продуктів та 20 одиниць одягу. Чи поліпшився його добробут порівняно з періодом, коли доход становив 400 дол., а ціна на кожен з товарів 10 дол.?

2.2. Заповніть таблицю

Таблиця 2.1

Кількість спожитих одиниць

Загальна корисність

Гранична корисність

0

0

-

1

8

8

2

10

3

25

4

30

5

3

6

34

2.3. В таблиці приводяться дані про загальну корисність різної кількості капелюхів та яблук. Ціна капелюха - 2 $, ціна яблук - 1$. Бюджет споживача - 12$.

Таблиця 2.2

Кількість капелюхів

Загальна корисність

Гранична корисність

Кількість яблук

Загальна корисність

Гранична корисність

0

0

0

0

1

100

1

50

2

190

2

95

3

270

3

135

4

340

4

170

5

400

5

200

6

450

6

225

7

490

7

245

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.