Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

20. Якщо діє закон падаючої віддачі, то:

а) середній продукт і граничний продукт зменшуються;

б) середній продукт і граничний продукт зростають;

в) середній продукт зростає, а граничний продукт зменшується;

г) середній продукт зменшується, а граничний продукт зростає.

21. На малюнку зображено:

а) конкурентну фірму, яка максимізує прибуток;

б) конкурентну фірму, яка мінімізує збитки;

в) монопольну фірму, яка максимізує прибуток;

г) олігопольну фірму, яка максимізує прибуток;

P

MC

MR

ATC

Q

Мал. А.6

 1. На малюнку модель монополії. Порівняно з конкурентним ринком виграш споживача в результаті панування монополії скоротиться на площу фігури:

P

D MC

L

A

B K M

D

C E

MR

O Q1 Q2 Q

Мал. А.7

А) alkb; б) bkec; в) alec; г) alqo

23. На малюнку зображена модель монополістичної конкуренції. Яке твердження вірне:

АТС

P

МС

Р1 А

Р2 В

D

Р3 E

О Q1 Q2 Q

MR

Мал. А.8

а) фірми отримують нульовий економічний прибуток;

б) фірми отримують монополістичний прибуток;

в) фірми будуть продавати товар по ціні Р2;

г) фірми будуть продавати товар обсягом Q2.

24. Довготривалий період діяльності фірми – це період:

а) достатній для освоєння випуску нового продукту;

б) достатній для зміни запасів сировини;

в) достатній для зміни виробничих потужностей;

г) достатній для проникнення на нові ринки збуту.

25. На малюнку зображено 2 бюджетні лінії (бл). Яке твердження правильне:

а) в БЛ1 і БЛ2 ціна товару У однакова;

б) в БЛ1 ціна товару Х менша ніж в БЛ2;

в) в БЛ1 ціна товару Х більша ніж в БЛ2;

г) в БЛ1 ціна товару У менша ніж в БЛ2

У

Е

БЛ1 БЛ2

Х

Мал. А.9

 1. Ательє по пошиву одягу збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Табл А.1

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

При умові, що ціна продукції 30 грн., а заробітна плата 120 грн. фірмі вигідно буде нацмати: а) 5 робітників

б) 6 робітників

в) 7 робітників

г) 4 робітника

 1. Ательє по пошиву одягу збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Табл А.2

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

Гранична продуктивність шостого робітника буде: а) 60, б) 33, в)5,5, г) 6

 1. Ательє по пошиву одягу збільшує кількість робітників і обсяг випуску.

Табл А.3

Кількість робітників

4

5

6

7

Обсяг продукції

20

27

33

38

Яке ствердження вірне?

А) закон спадної віддачі починає діяти з 4-го робітника;

Б) при збільшенні чисельності робітників до 5 діє закон зростаючої продуктивності;

В) гранична продуктивність праці 4-го робітника дорівнює 5.

 1. Якщо ціна на відеокасети знижується, і також зменшуються витрати споживачів на відеокасети, то можна зробити висновок, що:

а) попит на касети є еластичний;

б) попит на касети є нееластичний;

в) відеокасети є товари низької якості;

г) відеокасети є товари доброї якості.

 1. На малюнку зображено графік. Яке співвідношення “Ціна – обсяг виробництва” (точка на графіку) відповідає довгостроковій рівновазі досконало конкурентної фірми?

А) D

Б) A

В) B

Г) C

Д) E

ATC

MC

Р1 Е MR5

D

Р2 MR4

Р3 C AVC MR3

Р4 B MR2

A

Р5 MR1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Мал. А.10

 1. Коли ціна на товар субститут зросте, то на даний товар попит:

а) зросте;

б) знизиться;

в) не зміниться.

 1. Постійні витрати фірми це: а) всі витрати, які не залежать від обсягів виробництва; б) регулярні витрати на сировину, матеріали; в) середні витрати на одиницю продукції; г) витрати на придбання нерухомості.

 1. Ціна на товар зросла з 10 до 12 грн., попит скоротився з 40 одиниць до 38 одиниць. Попит на даний товар:

а) не еластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютної еластичності.

 1. Ізокванта - це крива, яка показує:

а) однакові витрати виробництва.

б) середні витрати виробництва;

в) граничний обсяг виробництва;

г) однаковий обсяг виробництва.

 1. Конкурентна фірма продає свою продукцію по ціні 10 грн. Обсяг продаж збільшиться з 20 до 24 шт. Граничний доход буде дорівнювати:

а) 40 грн.; б) 10 грн.; в) 240 грн.; г) 24 грн.

 1. Чим обумовлено зниження середніх витрат фірми при збільшені обсягів випуску у довгостроковий період:

а) позитивним ефектом масштабу; б) негативним ефектом масштабу;

в) зниженням граничних витрат; г) законом спадної віддачі.

 1. Пропозиція земельних ділянок буде залежати:

а) від кількості ділянок; б) від ціни землі;

в) від попиту на земельні ділянки; г) від розміру земельної ренти.

 1. Фірма буде здійснювати виробництво з метою мінімізації збитків при умові:

а) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні змінні витрати;

б) що ціна нижча за середні змінні витрати;

в) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні постійні витрати;

г) що валова виручка дорівнює сукупним витратам.

 1. Валові витрати 2-х одиниць продукції склали 20 грн., 3-х - 33 грн. Середні витрати фірми зросли:

а) на 1; б) на 11;

в) на 13; г) на 53.

 1. Що не характерно для кривих байдужості:

а) вони мають від’ємний нахил;

б) вони перетинаються в точці рівноваги;

в) кожна з них показує різний рівень корисності;

г)вони показують однакову корисність різних комбінацій 2-х товарів.

 1. Зрушення ліворуч кривої попиту на яблука є результат:

а) падіння ціни на груші; б) падіння ціни на яблука;

в) підвищення ціни на яблука; г) збільшення витрат виробництва яблук.

 1. Який вигляд має крива попиту монопольної фірми?

а) має від’ємний нахил;

б)горизонтальна і абсолютно еластична;

в) вертикальна і абсолютно нееластична.

 1. Для двохфакторної виробничій функції ізокванта є лінією:

а) постійного випуску;

б) постійної граничної продуктивності чинника;

в) постійної середньої продуктивності чинника;

г) постійної норми технічного заміщення чинників.

 1. На малюнку представлена модель монопсонії. Яку кількість робітників (L) найме і заробітну плату (W) запропонує монопсоніст?

W

A

SL

а) L1C;

B

б) L1B;

C

в) L1A;

г) L2B;

SL

L1

L2

L

Мал. А.11

 1. Якщо ефект доходу в повній мірі перевищує ефект заміщення, то при підвищенні ставки заробітної плати:

а) пропозиція праці не зміниться;

б) пропозиція праці зросте;

в) пропозиція праці впаде;

г) працівник буде зацікавлений в скороченні робочого дня.

 1. Як визначити граничну дохідність ресурсу?

а) граничний продукт х ціна продукту;

б) граничний продукт х ціна ресурсу;

в) середній продукт х ціна продукту;

г) середній продукт х ціна ресурсу.

 1. Аналізуючи малюнок, зробіть висновок, яке твердження правильне.

P

А

МС

а) при ціні Р2 фірма мінімізує збитки;

Р1

АТС

б) при ціні Р1 і опції Q2 фірма максимізує прибуток

Р2

В

в) прибуток фірми буде визначатися площею прямокутника Р1А Q2О;

г) фірма мінімізує витрати при Q2.

Q1 Q2 Q

Мал. А.12

 1. На малюнку модель монополії. Порівняно з конкурентним ринком монополія буде пропонувати товару:

L

Р

D

а) менше на величину Q2Q1;

А

M

MC

б) більше на величину Q1Q2;

В

К

в) обсягом ОQ2;

D

г) обсягом ОQ1.

С

E

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.13

 1. На малюнку модель монополії. Втрата чистої економічної вигоди суспільством від панування монополії складе:

Р

D L

а) LME;

А

M

б) DAL;

E

В

К

D

в) ALQ1O;

г) ALEC.

С

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.14

 1. На малюнку зображена модель монополістичної конкуренції. Який обсяг і по якій ціні будуть пропонувати фірми на ринку монополістичної конкуренції?

МС

АТС

P

P1

а) P1Q1;

P2

б) P2Q1;

D

в) P2Q2;

Р3

г) P3Q1.

Q

О

Q1 MR Q2

Мал. А.15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.