Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 4. Аналіз поведінки споживача.

I. Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід-споживання». Нахил лінії як свідчення відношення споживача до благ. Поняття «повноцінних» і «неповноцінних» благ. Крива Енгеля. Функції Торнквіста.

II. Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна – споживання». Траєкторія розвитку споживання як результат зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.

III. Ефект заміщення та ефект доходу. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення. Одно- та різнонаправлений вплив ефектів (за Слуцьким, за Хіксом). Парадокс Гіффена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та ризик. Схильність та несхильність споживача до ризику. Ризик та ефективні рішення.

План практичного заняття.

1. Реакція споживача на зміну його доходу.

2. Реакція споживача на зміну цін товарів.

3. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту.

Література.

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. – С-П., 1994. – С. 101-172.

2. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – М., 1992. – Гл.5.

3. Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономической теории. М., 1995. – С. 77-82.

4. Курс экономической теории. Под ред. М.Н.Чепурина. Киров, 1995. – С. 121-128.

5. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пер. с англ. М., 1992. Т.2. – Гл. 23. – С. 30-44.

6. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. – М., 1996. – Гл.4. – С. 72-100.

7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, с.127-139

8. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С.Тарасевича. С.-П., 1996. – Гл. 2. – С. 61-100.

9. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. - М., 1995. – С. 256-273.

10. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономичес-кая теория рынков продукции. М., Наука, 1995. – Гл. 6,7. – С. 100-123, 124-145.

11. Роберт С. Піндайк, Деніел Л.Рубінфельд. Мікроекономіка/ Перекл. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. Розділ 3. – С. 66-94.

12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – Гл. 6. – С. 96-118.

13. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. Т.1., пер. с англ. М., 1992. Гл. 3,4. – С. 57-138.

14. Экономика. Учебник под ред. А.С.Булатова. М., 1995.– С. 70-78.

Контрольні завдання.

4.1. Товар відповідає вимогам і вважається нормальним, якщо:

а) споживач з ростом доходу збільшує обсяг його споживання;

б) він не зашкоджує здоров’ю споживачів;

в) зі зменшенням ціни купується більша кількість цього товару;

г) зі збільшенням ціни споживач купує ту саму кількість цього товару.

4.2. На яку категорію товарів падає попит зі збільшенням доходів споживача:

а) товари першої необхідності;

б) товари низької якості;

в) предмети розкоші;

г) товари з одиничною еластичністю.

4.3. На мал. 4.1 зображено криву “дохід – споживання”. Яке з наведених тверджень відповідає дійсності?

а) П – нормальний товар, Од-другорядний;

б) П – другорядний товар,Од- нормальний;

в) обидва товари нормальні;

г) обидва товари другорядні;

д) необхідна додаткова інформація.

4.4. Зменшення ціни одного товару при стабільних цінах інших товарів:

а) збільшує номінальний доход споживача при незмінному грошовому доході;

б) збільшує реальний доход споживача при незмінному грошовому доході;

в) ніяк не впливає ні на реальний, ні на номінальний доход;

г) збільшує і номінальний, і реальний доход споживача.

4.5. Якщо крива “дохoд - споживання” має позитивний нахил, то:

а) обидва товари є нормальними;

б) обидва товари є неповноцінними;

в) товар, кількість якого відкладається по горизонтальній осі, є неповноцінним;

г) ніщо з перерахованого не відповідає умові.

4.6. На мал. 4.2. зображено криву співвідношення “ціна – споживання” при зміні ціни на продукти харчування.

Яким видом товару є продукти?

а) товаром Гіффена;

б) другорядним, але це не товар Гіффена;

в) нормальним;

г) делікатесом;

д) необхідна додаткова інформація.

4.7. Щоб побудувати лінію “ціна - споживання”, необхідно:

а) змінювати дохoд і досліджувати змінення рівноваги споживача;

б) змінювати ціну товару Х і досліджувати змінення рівноваги споживача;

в) змінювати дохoд і ціни і досліджувати змінення рівноваги споживача;

г) змінювати ціни товарів Х і Y і досліджувати змінення рівноваги споживача.

4.8. Що представлено на нижньому графіку?

а) крива попиту на товар Х – товар Гіффена;

б) крива байдужості;

в) крива попиту на товар Y;

г) нічого з а, б і в.

4.9. Роман не може розрізнити напої “Горіховий” та “Буратіно”. Ці товари є:

а) абсолютними замінниками;

б) абсолютно доповнюючими товарами;

в) не транзитивними;

г) жодним з наведених.

4.10. Ефект доходу виникає у зв’язку з тим, що:

а) зменшення ціни товару збільшує (при інших сталих умовах) попит на цей товар

б) збільшення ціни товару збільшує номінальний дохід споживача;

в) криві байдужості випуклі щодо начала координат;

г) бюджетна лінія має негативний нахил.

4.11. Проаналізуйте наслідки падіння ціни на товари А,B,C та визначить характер цих товарів (нормальний, другорядний, Гіффена).

Таблиця 4.1.

Товар

Змінення попиту внаслідок дії ефекту заміщення

Змінення попиту внаслідок дії ефекту доходу

Сумарний ефект

Характер товару

А

Попит зростає

Попит зменшується

Попит зменшується

В

Попит зростає

Попит зростає

Попит зростає

С

Попит зростає

Попит зменшується

Попит зростає

4.12. Готовність споживача купувати додаткові одиниці товару, що виробляється тільки за більш низькою ціною краще всього пояснює:

а) ефект заміщення;

б) принцип спадної граничної корисності;

в) ефект доходу;

г) закон пропозиції.

4.13. Виберіть правильну відповідь:

а) споживач Петренко максимізує своє задоволення від споживання молока та творогу, коли він споживає таку їх кількість, яка подана точкою торкання бюджетної лінії та кривої байдужості: так, ні;

б) якщо А та Б – товари – субститути, то їх гранична норма заміщення постійна: так, ні;

в) раціональний споживач у точці рівноваги завжди повністю витрачає свій бюджет: так, ні;

г) оптимальне правило купівлі раціонального споживача є в тому, що він купує товар по найвищий ціні: так, ні.

4.14. Якщо крива попиту на біфштекс нахилена донизу, яке з наведених тверджень відповідатиме дійсності?

а) ефекти заміщення та доходу діють в одному напрямку;

б) ефекти заміщення та доходу діють в протилежних напрямках, проте значення ефекту доходу більше;

в) ефекти заміщення та доходу діють у протилежних напрямках, проте заміщення більше;

4.15. Як співвідноситься ефект заміщення та ефект доходу для різних категорій товарів: кращих, гірших, нейтральних й Гіффена?

    1. Функція корисності споживача ТU = (QA + 3) x QB , його бюджет I = 30 грош.од., а ціни благ PA=2; PB=1. Знайдіть оптимальну комбінацію благ А і В. Як вплине збільшення бюджету споживача до 37 грош.од. на обсяг споживання блага А?

    1. Визначити рівновагу споживача, якщо функція корисності ТU = 6QA0.5 x QB0.25; ціни благ РА= 2 гр.од., РВ= 4гр.од. Дохід споживача І=24 грош.од.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.