Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Тема 9.Ринок досконалої конкуренції

I. Модель ринку досконалої конкуренції та ії характеристики. Ознаки й умови досконалої конкуренції. Поліполістичний образ поведінки суб'єктів ринку. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

II. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та галузі.

III. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Рухомість ринкового попиту та пропозиції. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

План практичного заняття.

1.Ознаки і умови досконалої конкуренції, їх формалізація.

2. Конкурентна стратегія підприємств у короткостроковому та довгостроковому періодах: два підходи.

3. Довгострокова рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції. Пропозиція фірми і галузі в довгостроковому періоді.

Література

1. Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Рынок: микроэкономическая модель.-М.-1992.- Гл.7.

2. Карагадов О.О.,Черваньов Д.М.Мікроекономіка / Під заг. ред. проф.Д.М. Черваньова. - К.: Четверта хвиля, 1997. - Розділ 5.1. Задача "наборів" та монополістичні стани на валютних ринках. - С.192-198.

3. Макконнэлл Р., Брю С. Экономикс: принципы,проблемы и политика.В 2-х т., пер. с англ.-М.-1992-Т.2.-Гл.25-С.65-79,79-91.

4. Райхлин Э.Основы экономической теории. . Микроэкономическая теория рынков продукции.-М.: Наука,1995-Гл.9,10.-С.-184-208,209-259.

5. Роберт С. Піндайк, Деніел Л.Рубінфелд. Мікроекономіка / Перекл. з англ. А.Олійник,Р.Скільський.-К.:Основи,1996.Розділ 8-9,С.229-261, Розділ 9,С.229- 294.

6. Самуэльсон П. Экономика.Т.2.-М.:НПО"Алгон",ВНИИСИ,1992.-Гл.24. -С.88-104.

7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. – М : Дело ЛТД. - 1993. - Гл. 9. - С.155-166, 167-172.

8. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика:анализ и его применение, в 2-х т., Т.1,пер с англ.-М.-1992.-Гл.8.-С.278-318,318-362.

9. Курс экономической теории.Под ред. М.Н.Чепурина.Киров.-1995.-С. 105-107.

10. Основи економічної теорії.(За ред. С.В.Мочерного).-К., 1997. Тема10, Гл.3 "Ціна і прибуток",С.216-221.

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики, с. 201 -225

Контрольні завдання:

9.1. Виберіть правильну відповідь:

  1. Поняття "абсолютно конкурентна фірма" припускає,що:

а) це фірма, яка використовує тільки методи легальної конкуренції у боротьбі зі своїми конкурентами;

б) це фірма, яка не чинить впливу на формування ринкової ціни;

в) це фірма, яка використовує будь-які форми конкуренції для захвату ринку;

г) це фірма, яка добивається встановлення бажаної ціни у конкурентній боротьбі.

2) Якщо середня виручка фірми від реалізації одиниці продукції більше граничної виручки при будь-якому обсязі виробництва, то це означає, що:

а) має місце умова абсолютної конкуренції;

б) середня виручка від реалізації росте з ростом виробництва;

в) середня виручка від реалізації падає з ростом виробництва;

г) гранична виручка від реалізації одиниці продукції не залежить від обсягу виробництва.

9.2. Конкурентна фірма працює в умовах кривої попиту,для якої еластичність за ціною становить:

а) 0;

б) -1;

в) ∞ ;

г) еластичність за ціною кривої ринкового попиту;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

9.3. У галузі з постійним рівнем витрат еластичність нетривалої галузевої пропозиції дорівнює:

а) + ∞ ;

б) 1;

в) 0;

г) еластичності нетривалої пропозиції фірми;

д) необхідна додаткова інформація.

9.4. А) Якщо фірма,яка діє на абсолютно конкурентному ринку,скоротить пропозицію своєї продукції,то це:

а) приведе до зниження ринкової ціни продукту;

б) не зробить ніякого впливу на ринок;

в) призведе до росту ринкової ціни продукту;

г) скоротить пропозицію та підвищить ринкову ціну продукту.

Б) Якщо середні витрати фірми нижче граничних витрат при будь-якому обсязі виробництва, то це означає:

а) мають місце умови абсолютної конкуренції;

б) середні витрати мають тенденцію знижатися з підвищенням обсягу виробництва;

в) граничні витрати не залежать від обсягу виробництва;

В) Яке з наведених нижче визначень характеризує криву пропозиції конкурентної фірми:

а) вся крива граничних витрат;

б) частина кривої граничних витрат,яка лежить вище середніх валових витрат;

в) частина граничних витрат,яка лежить нижче середніх змінних витрат.

г) частина кривої витрат,яка лежить нижче середніх перемінних витрат.

    1. Оберіть вірну відповідь:

Які з перерахованих властивостей притаманні досконало конкурентному ринку ?

а) у галузі присутні 2-3 крупних і декілька дрібних фірм, крупні фірми впливають на ціну товару;

б) попит на товар окремої фірми абсолютно нееластичний;

в) граничний прибуток фірми завжди менше середнього, тобто MR<AR;

г) крива попиту окремої фірми горизонтальна.

9.6. Компанія "Сміт" виробляє прилади.Її мінімальні середні змінні витрати становлять 30 дол. за одиницю. Її мінімальні середні сумарні витрати становлять 60 дол. за одиницю. За умови,що ринкова ціна становить 45 доларів:

а) компанії треба виробляти таку кількість,щоб мінімізувати середні сумарні витрати;

б) їй треба негайно припинити виробництво;

в) їй треба залишитися в бізнесі,поки вона може покривати свої фінансові витрати;

г) їй слід виробляти таку кількість,щоб мінімізувати середні змінні витрати;

д) (а) і (в).

9.7. Поясніть, в яких умовах фірма може мінімізувати збитки або повинна буде припинити виробництво продукції.

9.8. Фірма планує випустити книгу. Постійні витрати на ії виробництво складають 4,2 млн.гр.од., змінні - на кожний екземпляр - 8 тис.гр.од. Планована ціна - 15 тис.гр.од. Яким буде продаж, щоб забезпечити:

а) беззбитковість; б) прибуток у сумі 6 млн.гр.од.

Оберіть вірну відповідь.

9.9. Ви - "ціноотримувач". Якщо ринкова ціна на товар встановлюється на рівні 50 тис.гр., яким буде ваш граничний доход при обсязі продаж 100 од.? 1 од.? 20 од.? Яким при цьому буде середній доход?

В короткостроковому періоді конкурентна фірма змушена буде припинити виробництво товару при умовах:

а) ціна продукту нижче мінімальних середніх витрат:

б) валовий доход не перекриває валових витрат;

в) валовий доход не перекриває сукупних змінних витрат;

г)ціна продукту нижче граничних витрат.

9.10. Дивлячись на дані таблиці 9.1., визначте:

  1. Валовий доход та прибуток підприємства за ціною

а) 10 тис.грн.;

б) 7 тис.грн.

  1. За якою ціною підприємство буде максимізувати прибуток, а при якій мінімізувати збитки ? Визначте, який при цьому може бути одержаний максимальний прибуток або мінімальні збитки.

  2. Намалюйте графіки загальних витрат і валового доходу. Вкажіть обсяги виробництва, які дають максимум прибутку або мінімум збитків.

Таблиця 9.1.

Обсяг виробництва

(шт.)

Загальні

Витрати виробництва (грн.)

Ціна = 10грн.

Ціна 7 грн.

Валовий

Доход

Валовий прибуток

Валовий доход

Валовий прибуток

1

2

3

4

5

6

0

100

10

145

1

2

3

4

5

6

20

180

30

245

40

320

50

400

60

590

70

750

9.11. Припустимо, підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат підприємства (Тс) від обсягу випуску (Q) подана у таблиці

Таблиця 9.2.

Обсяг випуску на одиницю часу (Q), шт.

0

1

2

3

4

5

Загальні витрати (ТС), гр.од.

100

140

200

300

440

600

На ринку встановилася ціна на рівні 110 грош.од.Скільки продукції повинно виробляти підприємство,щоб досягнути максимуму прибутку.

9.12. Вплив податку на одиницю продукції та зростання ціни на ресурс однаковий. Припустимо, сумарні витрати за довгостроковий період ТС = 300 + 5 Q + 3 Q2. Граничні витрати становлять МС = 5 + 6Q . Мінімальні середні сумарні витрати становлять 65 одиниць в точці Q = 10. Потім фірма обкладається податком - за кожну вироблену одиницю вона має сплачувати податок у розмірі 15 дол. Покажіть нову криву МС. Якими є мінімальні сумарні витрати ? За якого обсягу виробництва вони мають місце? Якою була початкова крива пропозиції ? Якою є нова крива пропозиції ?

9.13. Галузь складається з однакових фірм, кожна з яких має сумарні витрати ТС = 2 Q2і + 6 Qі +18, де Qі - обсяг виробництва фірми і. Граничні витрати кожної з фірм становлять МС = 4 Qі +6 Qі.

а) покажіть криві AFC, AVC та MC для окремої фірми. Про що свідчать криві: зростаючу,постійну чи спадну віддачу від масштабу ?

б) припустимо,що в галузі звичайно діють 100 фірм. Якою є крива короткострокової пропозиції для даної галузі ?

в) якою є крива довгострокової пропозиції при вільному входженні до ринку?

г) припустимо,що крива попиту для галузі задана формулою QД = 840-20Р.

Що станеться з ціною, обсягом виробництва та прибутком за довгостроковий період ?

9.14. Оберіть вірну відповідь:

А) В умовах досконалої конкуренції ціна визначається перетинанням попиту і пропозиції:

а) завжди;

б) ніколи;

в) в короткостроковому періоді;

г) в довгостроковому періоді;

Б) В довгостроковій перспективі конкурентні фірми не отримують економічний прибуток. Так, ні.

9.15. Поясніть механізм, за допомогою якого галузь пристосовується до змін попиту. Припустимо, що в галузі складається рівновага попиту і пропозиції при Р = 100 і QД = 10. В результаті дії ряду чинників попит збільшиться на 20%. Як буде досягнута нова рівновага? Виконайте завдання графічно.

Припустимо, що ціни чинників виробництва збільшуються,але ринкова ціна залишається незмінною ? Що діється з кількістю фірм в галузі у короткостроковому періоді ? У довгостроковому ?

9.16. Уряд України розглядає питання про зниження гарантованої ціни вугілля. Покажіть результати адаптації ціни та обсягу виробництва у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Як ви вважаєте, чи є довгострокова крива пропозиції вугільної промисловості досконало еластичною? Чому? Аргументуйте вашу відповідь.

9.17. Покажіть результат дії значного збільшення зарплати на обсяги пропозиції продукції конкурентної фірми у короткостроковому і довгостроковому періоді.

9.18. У короткостроковому періоді фірма робить усе можливе, але має проблеми,тому що ціна менше середніх загальних витрат виробництва. Чи можливо, щоб фірма залишалася в бізнесі в довгостроковому періоді, навіть якщо ціна залишиться на поточному рівні? Аргументуйте свою відповідь.

9.19. Опишіть ситуацію, в якій галузь первісно знаходиться у стані довгострокової рівноваги.Тепер припустимо,що ціна збільшується.Покажіть результат адаптації галузі у короткостроковому і довгостроковому періоді і поясніть різницю від короткострокової реакції.Коли фірми,попередньо знаходячись у галузі,отримують більший прибуток - у короткостроковому чи у довгостроковому періоді ?

9.20. Припустимо, що на ринку телевізорів сформувалася ціна рівноваги - 1520 грн., яка забезпечує середній прибуток, при обсязі попиту і пропозиції 100000 шт. За будь - яких умов попит на телевізори впаде на 10%. Як фірма відреагує на зміну попиту ? Якою буде динаміка прибутку ?

9.21. а) Які категорії ринкової структури є необхідними і достатніми для класифікації ринку як ринку досконалої конкуренції ?

б) Які засоби ціноутворення існують в умовах ринку досконалої конкуренції? Яким чином вони співвідносяться з концепцією "справедливої ціни"? Чи є ціна, що складається в умовах досконалої конкуренції, справедливою ?

9.22. При якому рівні цін фірма, витрати якої зображені на графіку, не буде продовжувати виробництва ?

Р

АТС

Р4 АVС

Р3

Р2

МС

Р1

Q

Мал. 9.1

а) тільки Р2 ;

б) тільки Р1 і Р2 ;

в) Р123 ;

г) при всіх вказаних рівнях.

9.23. Оберіть вірну відповідь:

Чи може фірма, яка діє в умовах досконалої конкуренції і яка знаходиться у рівновазі у довгостроковому періоді,мати позитивний прибуток ?

а) може, якщо ціна товару перекриває середні витрати;

б) не може, тому що в цьому випадку усі форми галузі мають нульовий прибуток;

в) може, якщо вона у змозі знизити середні витрати;

г) не може, оскільки у точці рівноваги постійні витрати перекривають змінні.

9.24. Оберіть вірну відповідь :

Верстатобудівна фірма "Оріон" вирішила випустити ще один верстак. Сумарні витрати виробництва станка складають 15 млн.грн., з яких 10 млн.грн.складають постійні витрати. Фірма очікує прибуток від продажу цього станку у сумі 6 млн. Чи повинна фірма виробляти цей верстат? а) не повинна, оскільки отриманий від його продажу виторг 6 млн.не перекриває витрати на його виробництво у 15 млн.;

б) ні, оскільки виторг від продажу не перекриває сумарні постійні витрати;

в) повинна, оскільки граничний виторг перекриває граничні витрати;

г) не повинна,бо виробляючи цей верстат, фірма зменшує свій прибуток.

9.25. Сумарні витрати фірми за короткостроковий період становлять: ТС = 100+2 Q + Q2 при величині граничних витрат МС = 2 + 2 Q

а) знайдіть величини середніх сумарних витрат та середніх змінних витрат як функцію рівня виробництва;

б) якщо Р = 25, то який обсяг фірма вироблятиме в короткостроковому періоді?

в) якщо Р = 20, який обсяг фірма вироблятиме в короткостроковому періоді?

Який обсяг фірма вироблятиме в довгостроковому періоді? (Припустимо, що в довгостроковому періоді вона має ті самі криві витрат).

9.26. Граничні витрати фірми задані формулою МС =10 + Q, а її середні змінні витрати - AVC = 10 + Q/2. Якщо фіксовані витрати TFC становлять 5000, а ринкова ціна P дорівнює 100, то яким буде максимальний прибуток фірми ? Чи продовжуватиме вона діяти в довгостроковому періоді? Поясніть, чому .

9.27. Абсолютно конкурентна фірма одержує граничну виручку, що становить 8 дол. за одиницю. Функція її граничних витрат становить MC = 4 + Q/100. Що робитиме фірма для максимізації прибутку?

9.28. Залежність загальних витрат підприємства (ТС), тис.гр. від обсягу виробництва (Q) , штук у день показано у таблиці:

Таблиця 9.3.

Q, шт. у день

0

10

20

30

40

50

ТС, тис.грн.

0

75

95

140

200

280

При якій ціні товару підприємство припинить його виробництво у довготерміновому періоді ?

а) 4,6; б) 7,5; в) 5,0; г) 4,75.

9.29. Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий прибуток, треба: а) залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування для задіяних ресурсів;

б) розширювати виробництво і намагатись одержати достатню величину прибутку;

в) діяти, як і раніше;

г) підняти ціну на свій товар;

д) (б) або (в).

9.30. У галузі з постійним рівнем витрат еластичність довготривалої галузевої пропозиції дорівнює:

а) +∞; б) 1; в) 0;

г) еластичної тривалої пропозиції фірми;

д) необхідна додаткова інформація.

9.31. У галузь виробників сорочок входять фірми з U - подібними кривими середніх сумарних витрат, а даний ринок перебуває в стані тривалої конкурентної рівноваги. Якщо держава обкладе податком кожну вироблену сорочку, то:

а) кількість фірм зменшиться,проте сумарний обсяг виробництва залишиться таким самим;

б) кількість фірм зменшиться,проте обсяг на одну фірму залишиться таким

самим;

в) кількість фірм залишиться тією самою,проте сумарний обсяг зменшиться;

г) сумарний обсяг зменшиться,проте обсяг виробництва на одну фірму може зрости або зменшитись;

д) усі відповіді неправильні.

9.32. Ціна продукції конкурентної фірми дорівнює 34. Середні витрати фірми дорівнюють 2 + 4 Q.

а) при якому обсягу випуску фірма зазнає збитків ?

б) знайдіть рівноважний обсяг випуску та максимальний прибуток.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.