Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Таблиця 5.2

Ціна за 1 кг, гр.

Обсяг попиту, кг

Витрати (виручка), гр.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту

попиту

12

200

14

170

16

125

18

100

Виконайте завдання:

а) розрахуйте витрати й коефіцієнти цінової еластичності при усіх рівнях ціни, дані занесіть у таблицю;

б) як можна охарактеризувати еластичність даного товару?

в) при якій ціні обсяг попиту буде максимальним?

г) накресліть криву попиту.

5.25. Загальна виручка при невеликому зменшенні ціни не змінюється, отже, еластичність попиту...

а) за ціною більше 1;

б) за доходом більше 1;

в) за ціною менше 1;

г) за ціною, яка дорівнює 1.

При збільшенні ціни товару з 5 до 7, попит на нього скоротився з 50 до 40. Чи є попит еластичним при ціні 5?

5.26. Якщо попит нееластичний:

а) зростання ціни на 2 % матиме наслідком зменшення попиту менш як на 2 %;

б) зростання ціни на 2 % матиме наслідком зменшення попиту на 2 %,

в) наслідок зростання ціни на 2 % - зменшення попиту більш як на 2%,

г) наслідок зростання ціни на 2 % - збільшення попиту менш як на 2 %;

д) всі наведені відповіді неправильні.

5.27. Згідно мал. 5.3, яке з порівнянь еластичності попиту за ціною на кривих А і В правильне?

а) при P = 20 і Q = 100 попит більш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

б) при P = 20 і Q = 100 попит менш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

в) при P = 20 і Q = 100 еластичність попиту на обох кривих однакова;

г) для порівняння показників еластичності на кривих А та В необхідно більше інформації.

P

Q

5.28. Для яких із наведених товарів слід очікувати вищого показника еластичності у короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим?

а) бензин;

б) квитки у кіно;

в) автоматичні посудомийки;

г) молоко;

д) жоден з наведених товарів - попит в довгостроковому періоді завжди більш еластичний щодо ціни.

5.29. Якщо крива попиту на арахіс визначається формулою

QD=20.000– 5P, де QD - вимірюється в тонах, а P – ціна, що становить 800 дол. за тону, за кількості попиту 16 тис. тон, яким буде коефіцієнт еластичності попиту:

а) - 4;

б) + 4;

в) - 0,25;

г) + 0,25;

д) всі наведені відповіді неправильні.

5.30. Які з наведених пар товарів взаємодоповнюючі?

а) хот-доги та кури;

б) кока-кола та лимонад;

в) хот-доги та гірчиця;

г) кури та біфштекс;

д) всі наведені товари взаємодоповнюючі.

5.31. Чи є пропозиція еластичною, якщо відомо:

Ціна виробу, грош. од. 10 25

Величина пропозиція, тис. шт. 100 120

5.32. Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною. Зробіть висновок про тип товарів.

Таблиця 5.3.

Варіант

Ціна товару А, грош. од.

Обсяг попиту на товар В, шт.

1

2

3

а)

17

23

540

620

б)

28

32

74

66

в)

7

21

830

990

г)

56

64

125

100

д)

110

120

4000

3800

5.33. На основі даних у таблиці про структуру витрат сім’ї за 2 роки, розрахуйте:

а) коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо дохід збільшився від 1000 до 2000 грн.;

б) характер товару (першої необхідності, середньої необхідності, розкоші); на які товари коефіцієнт попиту за доходом може мати від’ємне значення?

в) поясніть динаміку витрат за допомогою законів Енгеля.

Таблиця 5.3.

Група товарів

Витрати на покупку

Доля в бюджеті

сім’ї

Еластичність попиту за доходом

Характер товару

1 рік

2 рік

1 рік

2 рік

А

500

800

Б

400

800

В

100

400

Всього:

1000

2000

100

100