Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Мал. 12.6. Лінії попиту на працю і пропозиції праці

а) на якому ринку праці фірма наймає робітників;

б) яку кількість робітників найме фірма;

в) якою буде вартість продукту, що виробляється цією кількістю робітників;

г) якою буде ціна одиниці праці;

д) чому дорівнює доход фірми, що залишається після оплати праці;

е) яким буде сукупний фонд оплати праці?

є) яка величина додаткового продукту L2-го робітника?

12.29. Коли ефект доходу в повній мірі перевищує ефект заміщення, як відіб'ється на пропозиції праці підвищення ставки зарплати?

а) пропозиція праці зменшиться;

б) пропозиція праці скоротиться, враховуючи що дозвілля - нижчий товар;

в) пропозиція праці зросте;

г) пропозиція праці не зміниться.

Використовуючи наведені у табл. 12.4 дані, дайте відповіді на питання:

Таблиця 12.4.

Кількість одиниць праці

Сумарний продукт праці

Ціни одиниці товару

Ставка зарплати

1

25

20

150

2

45

20

150

3

60

20

150

4

71

20

150

5

79

20

150

6

85

20

150

7

90

20

150

Яку кількість робітників треба найняти фірмі, щоб максимізувати прибуток:

а) 2 робітників; в) 4 робітників; д) припинити випуск товару

б) 3 робітників; г) 5 робітників;

2) При ставці зарплати W= 150 гр. од. фірма максимізує прибуток, найнявши:

а) 1 робітника; в) 2 робітників; д) 7 робітників.

б) припинивши випуск товару, г) 4 робітників;

12.30. Виберіть правильну відповідь:

1) головна особливість ринку праці, з якою стинається фірма-монополіст, полягає в тому, що:

а) крива МRС не перетинається з кривою МRР;

б) крива пропозицій праці абсолютно еластична;

в) крива МRР має падаючий характер;

г) крива пропозиції праці є зростаючою;

д) крива пропозиції праці абсолютно нееластична.

2) Фірма є монополістом і використовує у виробництві товару Х ресурси А та В. Товари Х реалізуються на конкурентному ринку по ціні Рх. Фірма максимізує прибуток, наймаючи ресурси А і В в такій кількості, щоб:

а) г)

б) д)

в)

12.31. Виберіть правильну відповідь:

Якщо фірма наймає робітників на досконало конкурентному ринку праці, то:

а) крива пропозиції праці для фірми має "зростаючий" характер;

б) попит фірми на працю абсолютно еластичний;

в) криві пропозиції праці і граничні витрати на працю співпадають і є горизонтальними;

г) криві попиту на працю і граничного продукту праці в грошовому вираженні не співпадають;

д) крива МRС лежить вище кривої пропозиції праці.

12.32. Яка кількість робочої сили і за якою ставкою зарплати наймається на ринку праці (мал. 12.7), якщо роботодавець є монополістом, а поведінка робітників конкурентна?

Що станеться, якщо робітники об'єднаються в профспілку і вестимуть переговори щодо рівня зарплати w1 ?

Що станеться, якщо робітники об'єднаються в профспілку і вестимуть переговори щодо рівня зарплати w2 ?

Зарплата

(дол/годину) MC

SL

W2

DL

W1

MR Кількість працюючих

Мал.12.7

12.33. Розгляньмо випадок із профспілкою.

а) припустимо, вона хоче максимізувати загальну зайнятість. За будь-якої встановленої нею зарплати кількість найнятої робочої сили буде меншою від кількості попиту та кількості пропозиції за даного рівня зарплати. Яку зарплату встановлює профспілка і яку кількість робочої сили наймає фірма?

б) припустимо натомість, що профспілка прагне максимізувати сумарну кількість зарплати. Який рівень зарплати вона встановлює і яку кількість робітників наймає фірма?

12.34. На мал. 12.8 економічна рента зображена дільницею:

а) аbс;

б) bсgf;

в) bcd;

г) ced;

д) dcgf.

Зарплата

(Дол/годину)a

c

b

d i

f

g Кількість працюючих

Мал. 12.8

12.35. До 70-х років платня бейсболістів була значно нижчою, ніж тепер, тому що:

а) ігри приваблювали мало глядачів;

б) профспілка бейсболістів цікавилась лише підвищенням рівня зайнятості;

в) власники поводились як монопсоністи;

г) MRPL був нижчим;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

12.36. 1) Що уявляють собою матеріальні і нематеріальні форми капіталу?

а) гроші; б) станки; в) патенти;

г) Ваші знання, здобуті за роки навчання в інституті.

2) Чи відрізняєте Ви поняття «капітал» і «капітальне благо»? Які потреби задовольняє капітал як фактор виробництва?

3) Що таке попит на капітал на ринку факторів виробництва:

а) попит на гроші;

б) попит на фізичний капітал (наприклад, машинне обладнання)?

12.37. Яка роль фактору часу при визначенні категорії капіталу? Чому капітал можливо охарактеризувати тільки з урахуванням нерозривного зв'язку просторової і тимчасової складових, що властиві цій категорії?

12.38. Чим Ви пояснюєте негативний нахил кривої попиту на капітал (у фізичних одиницях)? Чи допоможе Вам відповісти на це запитання згадування про убуваючу граничну прибутковість будь-якого із факторів виробництва (при умові незмінності кількості усіх використаних факторів крім одного). Дайте логічне пояснення убуваючій граничній прибутковості капіталу при ситуації: кількість робочих-верстатників залишається незмінною, а верстатний парк збільшується.

12.39. Якщо попит і пропозиція ринку факторів виробництва виразити не у вигляді фізичних одиниць, а у грошовій формі, то виходить таке графічне зображення (мал. 12.9 ).

i Sc

? Е Попит і пропозиція

позичкового капіталу

(у дол.)

Dc

Sc= Dc

k

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.