Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Визначте:

 1. Загальну корисність вказаних благ та занесіть в таблицю.

 2. Сформулюйте та проілюструйте дію закону загальної корисності.

 3. Знайдіть комбінацію товарів, яка дає найбільшу сукупну корисність. Яку кількість капелюхів та яблук купить споживач? Визначте їх загальну корисність.

2.4. Оберіть правильну відповідь:

** у раціонального споживача граничні корисності усіх спожитих ним товарів дорівнюють одне одному: так, ні

** Гранична корисність часу для раціонального споживача не залежить від витрат часу на стояння у черзі: так, ні

** Ефект прибутку є в тому, що в результаті зниження цін споживач стає заможніше: так, ні

2.5. Закон спадної граничної корисності полягає в тому, що:

а) усі блага мають для споживача різну корисність і тому їх усі можливо розташувати у відповідності до спаду цієї корисності;

б) необхідно споживати спочатку тільки корисні блага, а потім всі інші;

в) корисність від споживання наступної порції блага завжди менше корисності попередньої порції.

2.6. Оберіть вірну відповідь:

** у кардиналістській теорії корисності не враховується обмеженість грошей у споживача: так, ні

** раціональний споживач буде купувати різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів також буде для нього однаковою: так, ні

** загальна корисність пропорційна граничній корисності: так, ні

2.7. Споживач витрачає 20 гр. од. у день на апельсини та яблука. Гранична корисність апельсинів дорівнює 40-5 У, де У - кількість апельсинів, шт. Ціна одного яблука - 1 гр. од., ціна одного апельсину - 5 гр. од. Яку кількість яблук і апельсинів купить раціональний споживач? Якщо гранична корисність яблук дорівнює 20-3х, де х – кількість яблук.

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

І. Вибір споживача з ординалістських позицій. Вподобання та привабливість, вподобання та вибір. Припущення щодо системи вподобань споживача.

Криві байдужості, їх властивості. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості. Гранична норма заміщення благ.

ІІ. Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Поняття "нахилу бюджетної лінії". Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання.

ІІІ. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретації. Різні випадки досягнення рівноваги: кутова і внутрішня.

План практичного заняття.

 1. Поняття кривих байдужості, їх карта. Визначення граничної норми заміщення благ.

 2. Бюджетна лінія. Вибір точки споживання.

 3. Стан рівноваги споживача в ординалістській теорії споживання.

Література.

 1. Роберт С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд. Мікроекономіка/ Перекл. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 1996. Розділ 3. - С. 66-94.

 2. Макконнел Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т., пре. С англ. М., 1992. Т.2. - Гл. 23. - С. 30-44

 3. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и ее применение, в 2-х т. Т.1., пер. с англ. М., 1992. Гл. 3, 4. - С. 57-138

 4. Доллан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок : микроэкономическая модель. - М., 1992. - Гл. 5.

 5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД", 1993. - Гл. 6. - С. 96-118

 6. Экономическая школа. 1992. Выпуск 2. Толстая тетрадь. Лекции 11-18. - С. 11-180.

 7. Брагинский С.В., Певзнер Л.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. - М., 1991. - Гл. 3. - С. 114-119.

 8. Земляков Д., Лукин М. Теория потребительского выбора. Российский экономический журнал. 1993. - № 9. - С. 119-129.

 9. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. М., Наука, 1995. - Гл. 6, 7. - С. 100-123, 124-145.

 10. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т. 1. - С-П., 1997. - С. 101-172.

 11. Экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. М., 1995. - С. 70-78.

 12. Курс экономической теории. Под ред. М.Н. Чепурина. Киров, 1995. - С. 121-128.

 13. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. - М., 1995. - С. 256-273.

 14. Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономической теории. М., 1995. - С. 77-82

 15. Микроэкономика. Учебник под общей ред. Л.С. Тарасевича. С-П., 1996. - Гл. 2. - С. 61-100.

 16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. - М., 1996. - Гл. 4. - С. 72-100.

 1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000 – С.127-158

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.