Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Розрахунок кількості балів за модулями

Види робіт

1 модуль

(1-15 тижнів)

2 модуль

(16-21 тижнів)

3 модуль

(22-29 тижнів)

4 модуль

(30-33 тижнів)

Всього

к-ть

бали

к-ть

бали

к-ть

бали

к-ть

бали

к-ть

балів

1.

Лекції

1

0,2

9

1,8

7

1,4

15

3

34

6,4

2.

Лабораторні роботи

14

4,2

5

1,5

7

2,1

5

1,5

27

9,3

3.

Самостійна робота

14

14

5

5

7

7

5

5

31

31,0

4.

Контрольні заходи

1

1

1

1

1

1

1

1

12

4,0

5.

Захист модулю

1

5

1

5

1

5

1

5

4

20,0

Сума балів

-

24,4

-

14,3

-

16,5

-

15,5

-

70,0

Структура курсу за кмсонп для дисципліни «Генетика з біометрією»

№ залікового кредиту

№ модуля

Назва змістового модуля (назва теми)

Види навчальної дисципліни

Загальна кількість заходів / годин

Кількість балів за кожний вид діяльності

Заліковий кредит І

216 / 6 кр.

Модуль I

69 год/1,9кр.

Генетико-математичний аналіз спадкової інформації в технологіях тваринництва

Лекції

1/2

0,2

Лабораторні

14/28

4,2

Практичні

-

-

Самостійна робота

14/39

14

Контрольні заходи

1/-

1

Всього за модуль

31/69

24,4

Модуль II

43/1,2кр.

Цитологічні та молекулярні основи спадковості

Лекції

9/18

1,8

Лабораторні

5/10

1,5

Практичні

-

-

Самостійна робота

5/15

5,0

Контрольні заходи

1/-

1

Всього за модуль

21/43

14,3

Модуль ІІІ

50/1,4 кр.

Закономірності успадкування протилежних ознак при статевому способі розмноження

Лекції

7/14

1,4

Лабораторні

7/14

2,1

Практичні

-

-

Самостійна робота

7/22

7

Контрольні заходи

1/-

1,0

Всього за модуль

23/50

16,5

Модуль IV

54/1,5кр.

Закономірності зміни спадкової інформації та прикладні аспекти генетики в аграрних технологіях

Лекції

15/30

3,0

Лабораторні

5/10

1,5

Практичні

-

-

Самостійна робота

5/14

5,0

Контрольні заходи

1/-

1,0

Всього за модуль

27/54

15,5

Всього заліковий кредит

108/216

70,0

Допуск до іспиту

35

Іспит

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.