Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

1. Вплив біостимулятора на життєздатність поросят

Доза біостимулятора

Приріст живої маси поросят, кг

Нульова (контроль)

2, 1, 3, 1, 2

Одинарна

3, 6, 4, 3, 2

Подвійна

4, 7, 5, 9, 6

Трикратна

8, 6, 9, 7, 8

Чотирикратна

4, 6, 5, 4, 3

Всі розрахунки заносимо в таблицю дисперсійного комплексу, де є робочі формули допоміжних розрахункових величин, дисперсій (Сх Су Сz) та варіанс (σх2, σz2), на основі яких розраховується показник сили впливу досліджуваного фактора ,та критерій достовірності - .

2. Дисперсійний аналіз рівномірного однофакторного комплексу для малих вибірок

Пока­зник

Градації

Допоміжні величини

Розрахунок дисперсій та варіанс

1

2

3

4

5

Число градацій r=5

Факторіальна дисперсія

Сх=НіΣ=658,80-556,96 = 101,84

Варі­анти

(дати), X

2

3

4

8

4

Випадкова дисперсія

Сz=

1

6

7

6

6

3

4

5

9

5

1

3

9

7

4

2

2

6

8

3

nі

5

5

5

5

5

Об 'єм комплексу

Загальна дисперсія

9

18

31

38

22

16,2

64,8

192,2

288,8

96,8

Ні=658,8

Факторіальна варіанса

19

74

207

294

102

=696

Окремі середні

1,8

3,6

6,2

7,6

4,4

Загальна середня

Випадкова варіанса

Показник сили впливу

І. Розрахувати допоміжні величини:

1. Суму дат (варіант) за градаціями та за комплексом за кожною градацією:

1=2+1+3+1+2=9;

2=3+6+4+3+2=18;

3=4+7+5+9+6=31;

4=8+6+9+7+8=38;

5=4+6+5+4+3=22;

= 9+18+31+38+22=118.

2. Загальну допоміжну величину:

.

3. Суму окремих допоміжних величин для кожної градації:

; ;

; ; .

Для всього комплексу:

.

4. Суму квадратів варіант (Σх2) за кожною градацією і за усім комплексом:

1=22+12+32+12+22=19;

2 =32+62+42+32+22 =74;

3 =42+72+52+92+62=207;

4 =82+62+92+72+82=294;

5 =42+62+52+42+32=102.

За комплексом: х2 = 19+74+207+294+102=696.

II. Розрахувати дисперсії факторіальну (Сх), випадкову або залишкову (Cz) і загальну (Су):

Сх = = 658,8-556,96 = 101,84;

Сz = = 696-658,8 = 37,2;

Су = = 696-556,96 =139,04.

Необхідно перевірити правильність розрахунків Сухz, Су=101,84+37,2=139,04. Отже, розрахунки зроблено правильно.

ІІІ. На основі розрахованих дисперсій визначити показник сили впливу () за формулою:.

Частка впливу нового рецепта біостимулятора в загальній сумі впливу всіх факторів, які визначають величину результативної ознаки (живу масу) становить 0,732 або 73,2 %.

IV. Розрахувати варіанси (або середні квадрати) факторіальну ()та випадкову ():

;

.

V. Визначити критерій вірогідності F (критерій Фішера)

9

VI. Виписати стандартне значення критерію Фішера (Fst) для різних рівнів імовірності. Для цього необхідно розрахувати число ступенів свободи v1 та v2:

= r- 1 = 5 - 1 =4 ; = N - r= 25 - 5 = 20 ;

На перетині v1 та v2 в таблиці Фішера (дод.4) Fst=2,9-4,4-7,1.

VII. Визначити рівень імовірності розрахованого показника сили впливу. При порівнянні розрахованого значення критерію F (13,69) із стандартним (Fst) видно, що він є достовірним з імовірністю Р>0,999, бо число 13,69 більше за 7,1.

Висновок: збільшення до трьох разів дози біостимулятора в раціоні свиней значно підвищує їх життєздатність, що проявилось у достовірному збільшенні приростів з 1,8 до 7,6 кг за період досліду при Р>0,999. З усіх факторів, які впливали на приріст живої маси поросят, частка впливу нового рецепта біостимулятора становить 73,2%.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.