Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

2. Форма запису для розрахунку коефіцієнта кореляції для багатозначних варіант

№ п/п

х

у

d=x-y

d2

x=x-Ax

y=y-Ay

x2

y2

Σ

При роботі із багатозначними варіантами необхідно взяти якусь умовну величину (Ах), близьку до середньої арифметичної. Наприклад, при =84,35 за умовну середню може бути число 80, тобто Ах=80.

Коефіцієнт кореляції в даному випадку розраховується за формулою (1).

Приклад №3. При кореляційному аналізі різнойменних ознак для багатозначних варіант коефіцієнт кореляції можна розрахувати також користуючись формулою:

; (3)

де ах і ау – відхилення варіант від середньої арифметичної:

(ах=Хх-х); (ау=Ху-у);

n – об’єм вибірки;

σх і σу – середнє квадратичне відхилення, яке розраховується за формулою:

;

Розрахувати r, Sr, tr між живою масою (х) та висотою в холці (у) свиноматок української степової білої породи, записаних в 1 том ДПК для такої вибіркової сукупності (табл.3).

Визначивши середні арифметичні за х та у ознаками, розраховуємо значення ах, ау, ах · ау, ах2, ау2 і заносимо в таблицю. Підсумкові дані стовпчиків ах2, ау2 використовуємо для розрахунку .

.

.

кг.

.

3. Форма запису для розрахунку r між живою масою (х) та висотою в холці (у) свиноматок (3)

п/п

х

у

ах

ау

ахау

ах2

ау2

1

200

78

-26,8

-2,1

56,28

718,24

4,41

2

190

75

-36,8

-5,1

187,68

1354,24

26,01

3

230

82

3,2

1,9

6,08

10,24

3,61

4

210

79

-16,8

-1,1

18,48

282,24

1,21

5

225

81

-1,8

0,9

-1,62

3,24

0,81

6

235

80

8,2

-0,1

-0,82

67,24

0,01

7

242

83

15,2

2,9

44,08

231,24

8,41

8

222

80

-4,8

-0,1

0,48

23,04

0,01

9

251

82

24,2

1,9

45,98

585,64

3,61

10

263

81

36,2

0,9

32,58

1310,44

0,81

n=10

Σ

2268

801

0

0

389,2

4585,8

48,9

Одержані дані використовуємо для розрахунку r, Sr, tr

*.

.

При tst становить: 2,31; 3,36; 5,04.

Порівнюючи tr, розраховане (3, 12) із стандартними значеннями, бачимо, що воно відповідає першому рівні імовірності (Р>0,95).

Висновок: зв’язок між живою масою та висотою в холці свиноматок позитивний і тісний. Коефіцієнт кореляції достовірний з імовірністю (Р>0,95).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.