Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Контрольні запитання

  1. За якими формулами і в якій послідовності розраховується коефіцієнт кореляції для малих вибірок?

  2. У чому особливість методики розрахунку коефіцієнта кореляції для малих та великих вибірок?

  3. Яка характеристика сили і напрямку зв'язку між ознаками?

  4. Як визначити критерій достовірності коефіцієнта кореляції?

Лабораторна робота №7

Тема: “Застосування в селекції та розрахунок коефіцієнта прямолінійної регресії (R) для великих та малих вибірок”

Мета заняття: освоїти методику розрахунку коефіцієнта прямолінійної регресії та зробити висновок про використання його у селекції.

Теоретичні положення

Коефіцієнт прямолінійної регресії (R), який також належить до показників зв’язку, характеризує його динаміку та кількісно конкретизує взаємозв’язок між х та у ознаками. Він показує, на скільки в середньому змінюється одна ознака при зміні іншої, взаємопов’язаної з нею на одиницю виміру, і навпаки.

Знаючи коефіцієнт регресії однієї ознаки щодо іншої, взаємопов’язаної з нею, можна прогнозувати розвиток величини цієї ознаки, безпосередньо її не вивчаючи.

Наприклад, користуючись регресійним аналізом, можна визначити живу масу тварин (без зважування) за промірами висоти в холці або за обхватом грудей.

Коефіцієнт регресії в кожній конкретній вибірці має два значення: Rx/y та Ry/x і розраховується для великих вибірок за формулами:

При розрахунку R береться повна σ варіаційного ряду, тому сигму, одержану при розрахунку коефіцієнта кореляції необхідно помножити на величину класового проміжку:

σхх·kх; σyy·kу.

При розрахунку коефіцієнта регресії для малої вибірки використовують формули:

або .

Коефіцієнт регресії має велике значення в генетичних і в селекційних дослідженнях. Найбільш широко його використовують для визначення коефіцієнта успадковуваності (h2) для кількісних ознак (наприклад, визначають регресію надою дочок за показниками надою їх матерів).

Методика виконання типового завдання

1. Використовуючи дані лабораторної роботи №5 визначаємо коефіцієнт прямолінійної регресії. Вихідні дані: r=0,62, σх=1,22 кг, kх=25 кг, σу=1,17 см, kу=4 см.

При розрахунку Rбереться повна σ варіаційного ряду, тому сигму, одержану при розрахунку коефіцієнта кореляції, необхідно помножити на величину класового проміжку:

σх =1,22·25=30,5 кг , σу=1,17·4=4,68 см.

; .

Висновок: при зміні висоти в холці свиноматок на 1 см їх жива маса зміниться в середньому на 4,04 кг, а при зміні живої маси свиноматок на 1 кг їх висота зміниться в середньому на 0,1 см.

2. Використовуючи дані лабораторної роботи №6 приклад №1 визначаємо коефіцієнт регресії для малої вибірки:

, .

, .

Висновок: при зміні вмісту жиру (х) на 1% вміст білку зміниться на 2,1%, а при зміні вмісту білку (у) на 1% вміст жиру зміниться в середньому на 0,43%.

3. Використовуючи дані лабораторної роботи №6 приклад №3 визначаємо коефіцієнт регресії за такими формулами:

, .

, .

Висновок: при зміні висоти в холці свиноматок на 1 см жива маса зміниться в середньому на 8 кг, а при зміні живої маси на 1 кг їх висота зміниться в середньому на 0,1 см.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.