Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Для нотаток

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Генетика з біометрією

Укладачі: Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л.

Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання

лабораторних робіт (І частина) для студентів

денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ».

Коректор : _________________________________________________

Підписано до друку__________________ Формат А5 (148.5210мм)

Ум.-друк. ар. _____ Зам. №___________ Тираж__________

Редакційно – видавничий відділ

Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця. вул. Сонячна, 3

67

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.