Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Методика виконання типового завдання

Приклад 1.Вивчали зв’язок між агресивністю поведінки (х) і забарвлення волосяного покриву (у) у норок. Відібраних самців за цими ознаками розподілили за рангами: за забарвленням – від найгіршого (ранг 1) до найкращого (ранг 8), агресивністю – від найтихішого (ранг 1) до найагресивнішого (ранг 8). Кожний самець одержав два ранги: один – за х-, другий – за у-ознакою.

Ранг за х

1

2

3

4

5

6

7

8

Ранг заy

3

1

2

5

4

8

6

7

Порядок розрахунку коефіцієнта рангової кореляції між цими ознаками наведено в таблиці 1.

1. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між агресивністю поведінки та забарвленням волосяного покриву у норок

Ранги самців

d= x-y

d2 =

(x-y)2

Розрахунки

за агресивністю, х

за забарвленням, у

Слабка 1

3

-2

4

*

2

Гірша 1

1

1

3

2

1

1

4

5

-1

1

5

4

1

1

6

Краща 8

-2

4

При v=8 за дод. 2 мінімальне значенняrsстановить 0,71 при Р>0,95 і 0,86 при Р>0,99

7

6

1

1

Сильна 8

7

1

1

n=8

Σd2=14

Висновок: кореляція між агресивністю поведінки та забарвленням волосяного покриву у норок позитивна і тісна. Коефіцієнт рангової кореляції (rs=0,83) достовірний з імовірністю Р>0,95.

Приклад 2. В експерименті були одержані дані про масу лівої камери серця х (г) і довжину ядер у м’язах серцяy(мкм):

207

221

256

275

275

280

291

291

304

328

372

397

460

632

16,6

18,0

15,9

20,7

19,4

19,8

11,7

21,0

23,0

13,6

19,6

22,9

19,4

28,4

У зв’язку з різко асиметричним розподілом варіант за ознакою для визначення зв’язку використовуємо коефіцієнт рангової кореляції. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції подано у вигляді табл.2.

2. Приклад розрахунку rsміж масою лівої камери серця та довжиною ядер у м’язах серця

Маса лівої камери серця, г

Ранг (х)

Довжина ядер, мм

Ранг (у)

d = x-y

d2 = (x-y)2

207

1

16,6

4

-3

9

221

2

18,0

5

-3

9

256

3

15,9

3

0

0

275

4 -5

20,7

10

-5,5

30,25

275

4 - 5

19,4

6-7

-2

4

280

6

19,8

9

-3

9

291

7-8

11,7

1

6,5

42,25

291

7-8

21,0

11

-3,5

12,25

304

9

23,0

13

-4

16

328

10

13,6

2

8

64

372

11

19,6

8

3

9

397

12

22,9

12

0

0

460

13

19,4

6-7

6,5

42,25

632

14

28,4

14

0

0

n=14

Σd2=247

Після оформлення таблиці розраховуємо rsта рівень його імовірності (Р):

Число ступенів свободи v=n-2=14-2=12. За додатком 2 приv=12мінімальне значенняrsдля перших двох рівнів імовірності становить відповідно 0,53 і 0,66. Отже, Р<0,95.

Висновок: зв’язок між масою лівої камери серця та довжиною ядер у м’язових клітинах прямий і середній. Коефіцієнт рангової кореляції (rs=0,457) недостовірний з імовірністю Р<0,95.

Крім розглянутих показників зв’язку між oзнаками, кореляційний аналіз у біометрії вивчає ще цілий ряд коефіцієнтів. Це зокрема метод корелятивних плеяд, бісеріальний показник зв’язку, поліхоричний показник зв’язку, кореляційне відношення та ін.

Названі показники мають специфіку свого використання в біометрії і застосовують при вирішенні суто специфічних питань або науковому аналізі тих чи інших біологічних процесів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.