Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Контрольні запитання

  1. Що означає поняття “коефіцієнт повторюваності”?

  2. Як визначають коефіцієнт повторюваності?

  3. Значення коефіцієнту повторюваності в селекції.

4. Яка залежність існує між коефіцієнтом повторюваності і коефіцієнтом успадковуваності?

Лабораторна робота №12

Тема: “Метод Х2і-квадрат) при визначенні достовірності і відмінності між двома групами тварин”

Мета заняття: оволодіти методом Хі-квадрат (Х2) для вирішення генетичних, селекційних та експериментально-виробничих проблем.

Теоретичні положення

Метод X2 (Хі-квадрат) застосовують для порівняння двох варіаційних (емпіричних) рядів за розподілом частот, емпіричних рядів з теоретичними при гібридологічному аналізі якісних ознак, закономірності розподілу частот у популяціях, для оцінки ефективності застосування лікувальних препаратів. Тобто у всіх випадках, коли виникає необхідність оцінити ступінь відповідності фактичних даних теоретично очікуваним.

Метод основано за принципом так званої "нульової гіпотези", суть якої в тому, що допускають відсутність достовірних відмінностей між порівнюваними групами, а потім на основі математичних розрахунки підтверджують цю гіпотезу чи відкидають її.

Якщо величина X2 підтверджує достовірність різниці показників порівнюваних сукупностей, то тоді вона відкидається. При відсутності достовірних відмінностей між групами "нульова гіпотеза" зберігається. Це свідчить про те, що порівнювані за частотами вибірки належать до однієї генеральної сукупності. Цей метод запропоновано К. Пірсоном у 1890 році. Критерій X2 ще називають критерієм відповідності. Інколи його застосовують для вивчення зв'язку між ознаками, які мають якісні градації, але в даному разі він показує не силу зв'язку, а лише наявність чи відсутність його.

Значення X2 виражається будь-яким позитивним числом від 0 до ∞ і розраховується для сукупностей з числом варіант не менше 20, коли ознака виражена в абсолютних, а не відносних (частки одиниці, відсотки) величинах.

Критерій Хі – квадрат розраховують за формулою:

,

де О – фактична кількість особин;

Е – теоретично очікувана кількість особин.

Для остаточного судження про відповідність чи не відповідність фактично одержаних величин з теоретично очікуваними, одержане значення Хі-квадрат порівнюють з табличним (додаток 3) з урахуванням числа ступенів свободи.

Число ступенів свободи (v) для різних способів застосування X2 має свої особливості розрахунку. Число ступенів свободи при складанні чотирипільних граток розраховуємо за формулою: .

Часто при вирішенні питання про доцільність застосування тих чи інших лікувальних препаратів для запобігання захворювань тварин або нових санітарно-гігієнічних прийомів утримання необхідно дати оцінку ефективності їх застосування. Для цього формують за принципом аналогів або груп аналогів дві групи тварин, на одну з яких діє фактор, який вивчається (дослідна група). Друга група є контрольною, тобто на ній дія фактора не випробовується.

Тут також все будується за принципом “нульової гіпотези”, яка допускає відсутність відмінностей між дослідною та контрольною групами. Результати розрахунку на основі даних досліджень підтверджують цю гіпотезу або спростовують її.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.