Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Структура змісту навчальної дисципліни та розподіл навчального часу

Модулі

Назва теми

Лекції

Лабораторні роботи

Самостійна робота

1

Генетико-математичний аналіз спадкової інформації в технологіях тваринництва

2

28

39

2

Цитологічні та молекулярні основи спадковості

18

10

15

3

Закономірності успадкування протилежних ознак при статевому способі розмноження

14

14

22

4

Закономірності зміни спадкової інформації та прикладні аспекти генетики в аграрних технологіях

30

10

14

Всього

64

62

90

СТРУКТУРА КУРСУ ЗА КМСОНП ДЛЯ ДИСЦИПЛІНИ

ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ

Згідно навчального плану на вивчення дисципліни виділено : всього – 216 години;

в т.ч. аудиторних – 126 годин;

самостійна робота студентів –90 години.

Академічних кредитів (1 кредит дорівнює 36 годин):

всього – 6;

в т.ч. на аудиторну роботу – 3,5 кредиту;

на самостійну роботу студентів – 2,5 кредиту.

В заліковий кредит дисципліни входить 4 модулі, які поділяють на аудиторну роботу та самостійну роботу студентів без керівництва викладача. Вивчення дисципліни закінчується іспитом. Схема модульної структури дисципліни наведена на рисунку 1.

Обсяг дисципліни, розподіл її в семестрах, форми аудиторних занять, самостійної роботи та контролю знань

Навчальний курс дисципліни “Генетика з біометрією” проводиться протягом двох семестрів та має наступні види робіт:

- аудиторні заняття: 32 лекції, 31 лабораторна робіта;

- самостійна робота студентів: 31 розрахункові завдання, захист рефератів,

- поточний контроль: 31 захист лабораторних робіт, 12 контролів засвоювання лекційного курсу (ККЗ);

- рубіжне оцінювання: 4 захисти модулів;

- вихідний контроль: 1 іспит.

Розрахунок балів для дисципліни “Генетика з біометрією” за пропорційною системою

1. Лекції

6,4 балів : 34 лекцій = 0,2 бал/лек,

за перерахунком 0,2 бал/лек 34 лекцій =6,4 балів – максимум;

3,4 балів : 34 лекцій = 0,1 бал/лек – мінімум.

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,1 бали

- повнота ведення конспекту – 0,1 бали

Всього балів за 1 лекцію – 0,2 балів

2. Лабораторні роботи

9,3 балів : 27 лабораторних робіт = 0,3 бал/лаб. роб. - максимум

за перерахунком 27 лаб. роб. 0,3 бал/лаб. роб. =9,3 балів

5,4 балів : 27 лабораторних робіт = 0,2 бал/лаб. роб. - мінімум

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

- присутність – 0,1

- захист лабораторної роботи – 0,2

Всього балів за 1 лабораторну роботу – 0,3 балів

3. Самостійна робота (розрахункові, індивідуальні завдання)

31 бал: 31 завдання = 1,0 бал/лаб. роб. - максимум

за перерахунком 31 лаб. роб. 1,0 бал/лаб. роб. = 31,0 бал

19 балів : 31 лабораторних робіт = 0,6 бал/лаб. роб. - мінімум

4. Контрольні роботи, заходи (тестування, контроль засвоювання лекційного курсу (ККЗ)).

4 бали : 4 контрольних робіти = 1,0 бал/контр – максимум,

за перерахунком 1,0 балів/контр. 4 контр. = 4,0 бала;

2,4 балів : 4 контрольних робіти = 0,6 балів/контр – мінімум

5. Захист модуля (4 захисти модулів)

20 балів : 4 = 5 балів/модуль - максимум,

12 балів : 4 = 3 бали/модуль - мінімум.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.