Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метденфлаб1ч2013.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Лабораторна робота №13

Тема: “Дисперсійний аналіз однофакторного рівномірного комплексу для малих вибірок”

Мета заняття: освоїти метод дисперсійного аналізу для практичного використання при вирішенні селекційних завдань.

Теоретичні положення

Розвиток та формування ознак у тварин залежить від цілого ряду як генетичних, так і паратипових факторів, які діють на організм з різною силою і незалежно один від одного, а інколи навіть у різних напрямах. Ці фактори можуть викликати мінливість величини ознаки в сторону збільшення або зменшення. Ступінь і напрямок впливу різних факторів неоднакові. В зв’язку з цим важливо встановити частку впливу окремих факторів на мінливість результативної ознаки (енергія росту, надій молока, кількість цукру в крові тощо). Для цього використовується дисперсійний аналіз, який розроблений англійським математиком і біологом Р.Фішером і опублікований у 1925 році.

Опрацьовуючи дослідний матеріал дисперсійним методом, можна отримати математичне вираження і визначити величину мінливості, яка обумовлена дією врахованих в досліді факторів, і мінливість залишкову, яка виникла під впливом всіх інших, не врахованих в досліді, факторів. В цьому полягає перша і найбільш важлива властивість дисперсійного аналізу.

Дисперсійний аналіз – це математичний метод Р. Фішера, за допомогою якого можна встановити частку впливу окремих факторів на ступінь мінливості результативної ознаки.

Дисперсія (С) – це варіювання або мінливість ознаки під впливом різних факторів. Розрізняють загальну дисперсію (Су), яка складається з дисперсій факторіальної х) та залишкової або випадкової (Сz), тобто Сухz.

Якщо мінливість ознаки виникає під впливом декількох врахованих факторів, то факторіальна дисперсія (Сх) може бути розкладена на дисперсії кожного фактора (СА, СВ, СС).

Для вивчення сили дії або впливу фактора на величину результативної ознаки будують спеціальну розрахункову таблицю, яку називають дисперсійним комплексом.

У залежності від кількості факторів, дія яких вивчається, дисперсійні комплекси можуть бути однофакторними, двофакторними або багатофакторними. Фактор, дія якого вивчається залежно від ступеня його інтенсивності, розкладається на ряд класів, які називають градаціями. Якщо у всіх градаціях фактора однакова кількість варіант (дат), то такий комплекс називають рівномірним, а при різному числі варіант у градаціях - нерівномірним.

Складаючи дисперсійний комплекс, необхідно дотримуватись того, що досліджувані фактори повинні бути некорелюючими між собою. Для малочисельних та багаточисельних вибірок техніка побудови та розрахунку дисперсійного комплексу має свої особливості.

Методика виконання типового завдання

Приклад.Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поросят (визначається за приростом живої маси в кілограмах за період досліду). Для цього сформовано 5 груп по 5 голів у групі, на яких випробовувались різні дози препарату (табл. 1).

На основі результатів дослідження будуємо дисперсійний комплекс (табл. 2), який має таку структуру: об'єм комплексу N = 25, число градацій - r = 5, число варіант у градації n = 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.