Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / Міжнар фінанси - ГОС / МФ. 143 вопроса (1).doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
993.28 Кб
Скачать

74.Поняття валютної позиції та її форм. Привести приклади валютних позицій.

Валютна позиція – це співвідношення вимог до зобов’язань банку в іноземній валюті. Буває: закрита, відкрита. Відкрита: довга (додатна позиція, що виникає при покупці іноземної валюти. Вимоги по поставці валюти перевищують вимоги по продажу валюти), коротка (від’ємна позиція, яка виникає при продажі іноземної валюти), овернайт (позиція, яка до наступного робочого для залишається відкритою).

75-76.Строковий валютний ринок. Строкові операції валютного ринку та їх видів.

Строковий валютний ринок та його учасники.

Строкова валютна операція — це операція, пов'язана з поставкою валюти на строк більше ніж три дні з дня її укладення. Види: ринок форвардних угод (укладання угод на певну дату у майбутньому, за ціною встановленою в контракті. Укладається на організованій біржі); ринок угод «своп»( валютна операція, що поєднує купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з одночасною контроперацією на визначений строк з тими валютами.); ринок ф'ючерсних контрактів(укладання угод на певну дату у майбутньому, за ціною встановленою в контракті. Укладається поза біржею); ринок опціонів(угода, що дає право і зобов'язання купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом у визначений момент у майбутньому).

Учасники: хеджекери, спекулянти (позиційних та скалперів), арбітражери і трейдери. Хеджекери здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні позиції. Спекулянти свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи відкриту позицію для отримання прибутку від непрохеджованої валютної позиції. Позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом тривалого періоду — до кількох місяців. Скалпери грають на зміні курсів протягом однієї торгової сесії, систематично закриваючи позиції в кінці кожного робочого дня. Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку. Вони відкривають протилежні позиції щодо однієї валюти на різні (однакові) строки на одному чи кількох взаємозв'язаних ринках, зменшуючи величину валютно-курсового ризику. Трейдери купують валюту за дорученням та за рахунок клієнта в торговому залі біржі за комісійну винагороду.

ОПЕРАЦІЇ. Форвард «аутрайт» - операція, що укладається сьогодні на купівлю однієї валюти за погодженим курсом у певний термін у майбутньому. Це позабіржові угоди, курси яких розраховуються на основі спот-курсу і форвардних пунктів.

Ф’ючерс – це форвардна операція зі стандартними обсягами, термінами, які торгуються на біржовому ринку. Основні біржі: ІММ (Чикаго), LIFFE (London International Futures and options Exchange), TFE (Toronto), Tokyo Stock Exchange тощо.

Валютний своп – угода, що припускає одночасну купівлю і продаж певної кількості валюти, відповідно з двома датами валютування. Є кілька видів свопів: «overnight» - 1 дата валютування сьогодні, 2 дата – завтра; «tomorrow-next» - 1 дата завтра, 2 дата– через 2 дні (спот-дата); «spot-next» - 2 дні (спот-дата) і 3 дні (наступний після спот-дати); «spot-one week» - два дні – через тиждень після спот-дати.

Валютно-процентний своп – це угода між соронами, відповідно до якої вони виплачують один одному % за позиками у різних валютах у визначені дати протягом терміну дії угоди. Тобто, передбачають обмін двома валютами (основними сумами) з наступним обміном %.

Опціон. Угода, що дає власникові право, але не зобов’язує купити чи продати певну кількість валюти у визначений момент у майбутньому. Є опціони «кол» (право купити) і «пут» (право продати). Опціони бувають двох типів – Американські (право купити-продати по закінченні угоди чи раніше) та Європейські (тільки по закінченні угоди).

В залежності від співвідношення поточної ціни і ціни виконання опціону, є 3 варіанти опціону: ++ «at the money»: ціна виконання=поточна ціна (курс); ++«out of the money» (для опціону «кол» ціна виконання більше курсу; для опціону «пут» ціна виконання менша за поточну); ++«in the money» (для «кол» ціна виконання менша за поточну, для «пут» ціна виконання більша поточної).

Соседние файлы в папке Міжнар фінанси - ГОС