Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
113_-221_- / персоналу (221 питання).doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.49 Mб
Скачать

100. Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчальних закладах.

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, систем­ного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершу­ється здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної ате­стації [1]. . .

Вищими закладами освіти є технікуми (училища), коледжі, ін­ститути, консерваторії, академії, університети та ін. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів установлено чотири рівні акредитації: перший рівень — технікуми, училища, інші прирів­няні до них навчальні заклади освіти; другий рівень -— коледжі, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; третій і четверий рівні (залежно від наслідків акредитації) — інститути, консер­ваторії, академії, університети.

Освітньо-кваліфікаційний рівні: Молодший спеціаліст ,Бакалавр, Спеціаліст,Магістр.

101. Первинна професійна підготовка робітників на виробництві.

Первинна підготовка робітників на виробництві здійснюється з-поміж осіб, яких зараховано на роботу на підприємство як уч­нів. Навчання жінок або неповнолітніх громадян проводиться лише за професіями, а також для робіт, на яких дозволяється ви­користання їхньої праці. Особи, які посилаються на навчання, повинні бути попередньо ознайомлені з вимогами до роботи за професією, з умовами та оплатою праці, санітарними нормами й правилами, виробничими інструкціями, можливістю подальшого підвищення кваліфікації та професійного зростання.

Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюєть­ся курсовим чи індивідуальним навчанням.

102. Переваги використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату.

З аналізу того, які компанії використовують аутстаффінг, випливають переваги компаній, що використовують цю послугу. Зокрема, це 1. скорочення штатної чисельності персоналу при збереженні фактичною; 2. оформлення тимчасового персоналу; 3. оформлення співробітників на час випробувального терміну і продовження випробувального терміну; 4. зниження адміністративних і фінансових витрат; 5. забезпечення легальності та юридичної підтримки під час роботи з персоналом; 6. можливість сконцентруватися на основному бізнесі; 7. підвищення конкурентоспроможності компанії.

Використання аутсорсингу дозволить вивільнити ресурси компанії, щоб зменшити витрати на управління чи виробництво і направити вивільнені ресурси на виконання більш важливих бізнес-функцій. Характеризуючи аутсорсинг як передачу функцій, можна виділити такі його основні переваги.

І. Організаційно-управлінські дозволяють:

· зосередити «внутрішньокорпоративну» увагу і ресурси на основній діяльності, цілях компанії та на задоволенні потреб клієнтів;

· вивільнити ресурси для основного бізнесу та інших цілей;

· вивільнити фонд основного капіталу;

· поліпшити керованість і взяти під контроль поточну ситуацію (аутсорсингова компанія зазвичай використовує сучасні принципи і форми управління і надає цю можливість менеджерам замовника);

· перекласти частину ризику на іншу компанію;

· укріпити потенціал зростання і усунути будь-які його обмеження (для аутсорсингової компанії збіль-

шення об'єму вашого бізнесу не стане такою проблемою, як для власного спеціалізованого відділу);

· усунути проблеми з персоналом (відсутність проблем з відпустками, відсутністю внаслідок хвороби,

небезпекою раптового звільнення співробітників та ін.);

· спростити реалізацію нових ділових операцій і забезпечити їх негайне впровадження в структуру організації; забезпечити оптимальний реінжиніринг і прискорити отримання позитивних результатів від його проведення.

ІІ. Технологічні дозволяють:

· отримати доступ до ресурсів, недоступних всередині компанії;

· отримати доступ до послуг світового класу і великої професійної бази при витратах, рівних витратам на одного співробітника;

· отримати доступ до новітніх технологій (компанії - аутсорсери постійно інвестують в технологію, методологію і персонал та раніше будь-якої галузевої фірми ознайомляться з новими розробками, крім того вони набувають досвід в рішенні великої кількості однотипних задач клієнтів);

· підвищити якість і надійність обслуговування (аутсорсингова компанія зазвичай дає гарантії і несе відповідальність за якість виконуваних робіт).

ІІІ. Вартісні дозволяють:

· скоротити витрати обслуговування бізнес-процесу і підвищити прибутковість бізнесу;

· заощадити постійні витрати на офіс та устаткування і перетворити структуру витрат компанії у фінансових звітах із змінної на фіксовану;

· забезпечити надходження готівки.