Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
251-401.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.53 Mб
Скачать

9.8. Додаткова вагітність (зирегїеіаііо)

Це запліднення і розвиток нової вагітності у вже вагітної тварини. Причини даної і"логії остаточно не з'ясовані. По-перше, це можливо лише на початку вагітності, :••: один ріг матки ще вільний від ембріона (ембріонів) та плодових оболонок. Вва­жають, що в основі патології лежать розлади гормональної регуляції статевої функції, ЕЕтриклад, весною при високому вмісті у зелених кормах фітоестрогенів, під впли-

293

Роздіг. .:

вом яких виникає статевий цикл, розкривається шийка матки і при осіменінні відс;. -вається запліднення.

Така вагітність може завершуватися загибеллю одного з ембріонів (плодів) - пер­шого чи другого і розвитком другого, або ж виношуванням і народженням нормальн; розвиненого першого плода і недоноска чи, нарешті, виношуванням і своєчасним на­родженням першого, а тоді доношуванням і своєчасним народженням другого плода

(graviditas spuria)

9.9. Несправжня вагітність (§гагісІііа$ $ригіа)

Під несправжньою вагітністю розуміють настання секреції молока у статеводозрі-лих невагітних самиць. Таке явище спостерігають у тих випадках, коли у самиці лак­тація з'являється після тічки через той строк, який відповідає тривалості вагітності для даного виду тварин.

У сук несправжня вагітність спостерігається доволі часто і проходить дуже вираз­но. Через 2 місяці після кожної тічки (без запліднення) майже у всіх сук трохи збіль­шуються молочні залози, причому досить часто настає секреція молока. Молоко нічим не відрізняється від того, яке виділяється після родів. Таких сук можна використати як годівниць, бо підкладання їм цуценят викликає лактацію на час, потрібний для їх вирощування (5-6 тижнів). В противному разі виділення молока припиняється через 2 тижні. Іноді велике напруження молочної залози примушує суку ссати своє молоко. В таких випадках секреція молока посилюється і період лактації збільшується.

Цікаво відзначити, що під час несправжньої вагітності змінюється поведінка суки Вона старається лишатися на самоті, часто лягає і приймає позу, як під час годування цуценят. У деяких тварин спостерігають відсутність апетиту, неспокій: вони щось шу­кають навколо себе. Іноді спостерігають у сук гру ніби в ляльки, тобто вони приносять на певне місце іграшки (ляльки, м'ячі та ін.) і кладуть їх поруч з собою, як цуценят.

9.10. Аборт

abortoi

(Abortus,

Аборт (АЬогІиз, від латинського аЬогіоі - народжувати передчасно) - переривання вагітності з наступним розсмоктуванням зародка (прихований аборт), зігнанням з мат­ки мертвого (викидня) чи недоношеного плода (недоноска), або ж затриманням у мат­ці мертвого плода з наступною його муміфікацією, мацерацією чи путрифікацією.

Аборти завдають тваринництву значних економічних збитків внаслідок недо-отримання приплоду і молока, а також затрат на лікування тварин з післяабортними ускладненнями. Відомі випадки, коли аборти ускладнювалися хворобами статевих органів, що обумовлювали тривалу чи постійну неплідність, а іноді й смерть самки. Особливо важко переносять аборти кобили. Небезпечні інфекційні аборти, оскільки хвороба може розповсюджуватися на інших тварин.

Причин абортів багато, проте Д. Хеммонд згрупував їх у три групи:

1) генетично обумовлена неповноцінність зародка;

294

а пологій вагітності

2) аномалії, що викликаються хімічними речовинами, які поступають в матери- :ький організм;

3) шкідлива дія чи неповноцінність материнського секрету до імплантації зародка. А. П. Студєнцов розділив аборти за етіологією на три групи: незаразні, інфекційні

(%&).?

:нвазійні. В кожному з цих видів автор виділив ідіопатичні аборти (ісііоз - само-ійний) - обумовлені патологічними змінами плода, пуповини та навколоплодових юяонок, і симптоматичні аборти, які є ознакою захворювання матері чи погрішнос-ї у її утриманні.

Таблиця 20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.